Tagasi Kooli eesmärk: tugevdada koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd

Hariduses ei ole võõraid muresid. Kõigil meie kaaskodanikel võiks olla roll õpilaste suunamisel ja arendamisel. Ühelt poolt vajab meie kool toimivat suhetevõrgustikku, head sidet ülejäänud ühiskonnaga. Teisalt vajavad meie kaasmaalased selget arusaamist sellest, kuidas elab tänane Eesti kool ja kuidas nad saavad meie haridusele toeks olla.

Toomas Hendrik Ilves, Eesti Vabariigi President aastatel 2006-2016 

 

Tagasi Kooli on kodanikualgatus, mille eesmärk on tugevdada Eesti koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd. Kutsume koolidesse tunde andma ja kogemusi jagama külalisõpetajaid – tegusaid kodanikke, lapsevanemaid, vilistlasi, üliõpilasi ja kõiki neid, kes soovivad koolielus kaasa lüüa. Külalisõpetajate tunnid vahendavad õpilastele praktilisi teadmisi ja kogemusi erinevatest eluvaldkondadest, aidates kaasa hariduse mitmekesistumisele. Õpetajatele loob Tagasi Kooli olulist väärtust uue õppekava eesmärkide täitmisel ning koostöövõrgustiku laiendamisel inimestega, kes soovivad anda oma panuse uue põlvkonna arengusse.

Algatuse keskne tööriist on terve õppeaasta kestel kasutatav infosüsteem, mis koondab õpetajate ja külalisõpetajate kontakt- ja taustinfot ning tundide eelistusi, võimaldades leida vastastikku sobivaid koostööpartnereid. Loe infosüsteemi kohta edasi siit ja liitu siin.

Tagasi Kooli kutsus ellu 2007. aastal sihtasutus Noored Kooli. Tagasi Kooli strateegiline partner on Swedbank. Infosüsteemi arendamisprojekti rahastasid regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning Swedbank.

Alates 01.oktoobrist 2015 tegutseb Tagasi Kooli iseseisva mittetulundusühinguna. MTÜ Tagasi Kooli asutajateks on SA Noored Kooli, Swedbank Eesti AS, Triin Noorkõiv, Tiina Pauklin ja Teibi Torm. MTÜ Tagasi Kooli juht ja juhatuse liige on Teibi Torm. MTÜ Tagasi Kooli põhikiri on leitav siit: MTÜ Tagasi Kooli põhikiri. MTÜ lähtub oma tegevuses Vabaühenduste eetikakoodeksist.

MTÜ Tagasi Kooli majandusaasta aruanne 2015 (september-detsember)

Algatuse elluviimisesse on läbi aastate kaasatud mitmed kümned vabatahtlikud.

Täname kõiki Tagasi Kooli vabatahtlikke!

Aho Augasmägi Ahto Aaremäe Alvar Lumberg Anna Lizunova Anu Vahtra-Hellat Eva Sepping Hedi Mardisoo Helo Meigas Irina Zaika Ivar Raav Kadri Mets Kaili Uusmaa Kair Käsper Kairi Pärnsalu Karin Kilp Karin Vene Katrin Isotamm Kerli Kehman Killu Paldrok Kristel Peterson Kristo Vaher Kunnar Klauks Lembi Ruubel Liina Kaldmäe Ly Tilk Maarja Ervald Maarja Pruuli Mare Muskat Marek Kusmin Margo Loor Margus Ots Martin Kõiva Merit Välba Miina Saarna Mirjam Mikkin Pirkko Valge Ragnar Leimann Raul Rebane Reigo Marosov Sandra Lillemaa Silvia Peets Teele Liblik Tõnis Tamme Viktoria Ruubel Viljo Vabrit Tagasi Kooli logo eest täname reklaamiagentuuri Age McCANN.