Tagasi Kooli eesmärk: tugevdada koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd

Hariduses ei ole võõraid muresid. Kõigil meie kaaskodanikel võiks olla roll õpilaste suunamisel ja arendamisel. Ühelt poolt vajab meie kool toimivat suhetevõrgustikku, head sidet ülejäänud ühiskonnaga. Teisalt vajavad meie kaasmaalased selget arusaamist sellest, kuidas elab tänane Eesti kool ja kuidas nad saavad meie haridusele toeks olla.

Toomas Hendrik Ilves, Eesti Vabariigi President aastatel 2006-2016 

Tagasi Kooli on kodanikualgatus, mille eesmärk on tugevdada Eesti koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd. Kutsume koolidesse tunde andma ja kogemusi jagama külalisõpetajaid – tegusaid kodanikke, lapsevanemaid, vilistlasi, üliõpilasi ja kõiki neid, kes soovivad koolielus kaasa lüüa. Külalisõpetajate tunnid vahendavad õpilastele praktilisi teadmisi ja kogemusi erinevatest eluvaldkondadest, aidates kaasa hariduse mitmekesistumisele. Õpetajatele loob Tagasi Kooli olulist väärtust uue õppekava eesmärkide täitmisel ning koostöövõrgustiku laiendamisel inimestega, kes soovivad anda oma panuse uue põlvkonna arengusse.

Algatuse keskne tööriist on terve õppeaasta kestel kasutatav infosüsteem, mis koondab õpetajate ja külalisõpetajate kontakt- ja taustinfot ning tundide eelistusi, võimaldades leida vastastikku sobivaid koostööpartnereid. Loe infosüsteemi kohta edasi siit ja liitu siin.

Tagasi Kooli lugu. Tagasi Kooli algatuse kutsus ellu 2007. aastal sihtasutus Noored Kooli. Alates 2012. aastast on Tagasi Kooli strateegiline partner Swedbank. Infosüsteemi arendamisprojekti rahastasid regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning Swedbank. Alates 01.oktoobrist 2015 tegutseb Tagasi Kooli iseseisva mittetulundusühinguna. MTÜ Tagasi Kooli asutajateks on SA Noored Kooli, Swedbank Eesti AS, Triin Noorkõiv, Tiina Pauklin ja Teibi Torm. MTÜ Tagasi Kooli juht ja juhatuse liige on Teibi Torm.

MTÜ Tagasi Kooli põhikiri on leitav siit: MTÜ Tagasi Kooli põhikiri. MTÜ lähtub oma tegevuses Vabaühenduste eetikakoodeksist.

Majandusaasta aruanded:

Majandusaasta aruanne 2015 (september-detsember)

Majandusaasta aruanne 2016

Majandusaasta aruanne 2017