Partnerid

“Tagasi kooli” on  koostöö. Algatuse toimimisele aitavad kaasa ettevõtted, mittetulundusühingud, avaliku sektori organisatsioonid ja vabatahtlikud. “Tagasi kooli” koostööpartnerite võrgustikku on alati oodatud uued huvilised, kes soovivad kooliharidust Eesti tulevase põlvkonna jaoks tähendusrikkamaks muuta. Võta meiega ühendust ja räägime lähemalt.

 

“Tagasi kooli” partnerid

President Toomas Hendrik Ilves ja Vabariigi Presidendi Kantselei 

President Toomas Hendrik Ilves on “Tagasi kooli” toetaja alates 2009. aastast, kui sai alguse mitmeid sadu õpetajaid ja külalisõpetajaid kaasav “Tagasi kooli” nädala elluviimine. Koostöös Vabariigi Presidendi Kantseleiga oleme igal aastal valmistanud ette algatuse detailsemaid plaane, arendustegevust ja kommunikatsiooni. Vaata edasi presidendi kodulehele ja Vabariigi Presidendi Kantselei kodulehele.

Swedbank – strateegiline partner 

Taustaks mitmeaastane edukas koostöö sihtasutusega Noored Kooli, jätkab Swedbank koos “Tagasi kooli” meeskonnaga nõu ja jõu panustamist Eesti hariduselu edenemisse. Loe meie koostöö kohta lähemalt siin.

Sihtasutus Noored Kooli

“Tagasi kooli” on sündinud sihtasutuses Noored Kooli ja tegutseme tihedas koostöös ühe organisatsioonina. “Tagasi kooli” eestvedajad on Noored Kooli programmi vilistlased. Vaata edasi Noored Kooli kodulehele.

Regionaaliministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Toetades “Tagasi kooli” mõju laienemist Eesti ühiskonnas, rahastas regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital algatuse keskse infosüsteemi arendusprojekti. Vaata edasi Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kodulehele.

Ignite

Ignite on “Tagasi kooli” uue infosüsteemi arendaja, kes muutus märkamatult ka meie sõbralikuks partneriks. Koos täiendame “Tagasi kooli” infosüsteemi jätkuvalt, põhinedes tagasisidele, mida kasutajatelt saame. Vaata edasi Ignite’i kodulehele.

British Council

Et aidata kaasa suurema hulga ettevõtlike inimeste jõudmisele kooli, tegi British Council võimalikuks “Tagasi kooli” kodulehe arendustööd. Tänu sellele saame nüüd pakkuda külalisõpetajatele, õpetajatele ja kõigile teistele osapooltele meeldivas internetikeskkonnas infot, ilma milleta algatus toimida ei saa. Vaata edasi British Councili kodulehele.

Diip

“Tagasi kooli” kodulehe kujunduse taga on Diip. Meile see käekiri meeldib väga. Kui mõtleme välja uusi asju, mida “Tagasi kooli” lehel veel teha soovime, saame jälle koos tegutseda. Vaata edasi Diipi kodulehele.

„Ma armastan aidata“ annetuskeskkond

“Tagasi kooli” algatusele saab hoogu juurde anda “Ma armastan aidata” annetuskeskkonna kaudu.

CV Keskus

Algatusse “Tagasi kooli” aitab tööle CV Keskus.

Vabatahtlikud

Meie tegevusele aitavad kaasa nii paljud toredad inimesed, et nende nimetamiseks hakkame peagi andma välja eraldi brošüüri. Külalisõpetajad, õpetajad, professionaalid kommunikatsioonivaldkonnast, nõuandjad, õpilased, meie perekonnaliikmed, abilised ja kaasamõtlejad, meie sügav tänu kuulub neile-teile kõigile. “Tagasi kooli” meeskonna liikmetena tegutsevate / tegutsenud vabatahtlike kohta saad ülevaate siin.