Partnerid

Tagasi Kooli on  koostöö. Algatuse toimimisele aitavad kaasa ettevõtted, mittetulundusühingud, avaliku sektori organisatsioonid ja vabatahtlikud. Tagasi Kooli koostööpartnerite võrgustikku on alati oodatud uued huvilised, kes soovivad kooliharidust Eesti tulevase põlvkonna jaoks tähendusrikkamaks muuta. Võta meiega ühendust ja räägime lähemalt.

Tagasi Kooli partnerid

Vabariigi Presidendi Kantselei 

President (2006-2016)  Toomas Hendrik Ilves on Tagasi Kooli toetaja alates 2009. aastast, kui sai alguse mitmeid sadu õpetajaid ja külalisõpetajaid kaasav Tagasi Kooli nädala elluviimine. Koostöös Vabariigi Presidendi Kantseleiga oleme igal aastal valmistanud ette algatuse detailsemaid plaane, arendustegevust ja kommunikatsiooni. Vaata edasi presidendi kodulehele ja Vabariigi Presidendi Kantselei kodulehele.

Swedbank – strateegiline partner 

Taustaks mitmeaastane edukas koostöö sihtasutusega Noored Kooli, jätkab Swedbank koos Tagasi Kooli meeskonnaga nõu ja jõu panustamist Eesti hariduselu edenemisse. Loe meie koostöö kohta lähemalt siin.

Sihtasutus Noored Kooli

Tagasi Kooli on sündinud sihtasutuses Noored Kooli ja tegutseme tihedas koostöös ühe organisatsioonina. Tagasi Kooli eestvedajad on Noored Kooli programmi vilistlased. Vaata edasi Noored Kooli kodulehele.

Regionaaliministri valitsemisala, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja EV100

Toetades Tagasi Kooli mõju laienemist Eesti ühiskonnas, rahastas regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital algatuse keskse infosüsteemi arendusprojekti. Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja EV100 toetavad ka 100-ekülalistunni toimumist, mis on kingitus Eestile sajandaks sünnipäevaks. Vaata edasi Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kodulehele.

„Ma armastan aidata“ annetuskeskkond

Tagasi Kooli algatusele saab hoogu juurde anda “Ma armastan aidata” annetuskeskkonna kaudu.

Ignite

Ignite on Tagasi Kooli uue infosüsteemi arendaja, kes muutus märkamatult ka meie sõbralikuks partneriks. Koos täiendame Tagasi Kooli infosüsteemi jätkuvalt, põhinedes tagasisidele, mida kasutajatelt saame. Vaata edasi Ignite’i kodulehele.

British Council

Et aidata kaasa suurema hulga ettevõtlike inimeste jõudmisele kooli, tegi British Council võimalikuks Tagasi Kooli kodulehe arendustööd. Tänu sellele saame nüüd pakkuda külalisõpetajatele, õpetajatele ja kõigile teistele osapooltele meeldivas internetikeskkonnas infot, ilma milleta algatus toimida ei saa. Vaata edasi British Councili kodulehele.

Diip

Tagasi Kooli kodulehe kujunduse taga on Diip. Meile see käekiri meeldib väga. Kui mõtleme välja uusi asju, mida Tagasi Kooli lehel veel teha soovime, saame jälle koos tegutseda. Vaata edasi Diipi kodulehele.

CV Keskus

Algatusse Tagasi Kooli aitab tööle CV Keskus.

Vabatahtlikud

Meie tegevusele aitavad kaasa väga paljud toredad inimesed. Külalisõpetajad, õpetajad, professionaalid kommunikatsioonivaldkonnast, nõuandjad, õpilased, meie perekonnaliikmed, abilised ja kaasamõtlejad, meie sügav tänu kuulub neile-teile kõigile.