Külalistunnid

“Tagasi kooli” algatuse keskmes on külalistunnid. Külalisõpetajad, õpetajad ja õpilased saavad omavahel kokku läbi tundideks valitud teemade.

Näiteid “Tagasi kooli” külalisõpetajate tundide teemadest

Teemade näited on toodud vabas järjekorras.

Tervislik toitumine
Õppimine ülikoolis Tallinna Ülikooli näitel
Motivatsioon
Motosport
CV koostamine
Arvutisõltuvus
Kohaliku omavalitsuse töö korraldamine
Nukufilm
Laulda on mõnus
Ajakirjanikutöö
Jaapani ühiskond ja keel
HIV ja kuidas end selle eest kaitsta
Miimika ja žestid
Alternatiivsed energiaallikad
Põnevaid kilde Olustvere minevikust
Kollaaži valmistamine
Väikeloomad
Prantsuse kino ajalugu
Sõnad, keel ja eneseväljendus IT-sajandil
Eesti maksusüsteem
Ajaplaneerimine
Matemaatika – abiline igal elualal
Mis on õigus?
Barokkaed
Hoolivusest ja algatusest kodanikuühiskonnas
Keskkonnakaitse
Alternatiivbändid Eestis
Nuputamine
Teletöö operaatori pilgu läbi
Kuidas tekkivad ideed?
Kaasaegne jäätmemajandus
Ilmastik läbi lennunduse silmade
Ettevõtlusega alustamine
Rännak purjede all
Tuleohutus kodus
Kõikvõimas meedia?
Mäng õpetab
Kiirgus
Puud, mets ja park
Hääle tekitamine
Euroopa Liidu kandidaatriigid
Kes on õpetaja?
Pärilikkus
Mobiilpositsioneerimine
Astronoomia
Disain – ettekujutus ja tegelikkus
Hambaarsti ametist
Maailm aastal 2030
Materjaliteadus
Õppimine
Emotsionaalne intelligentsus
Lõimumisprotsessid Eestis
Insenerikarjääri võimalused
Laste õigused
Laevakapteni elukutse
Online-meedia
Missioonid Afganistanis
Sündmuste korraldamine
Kuidas sünnib mängufilm
Rukkileiva valmistamine
Antarktika
Stenbocki maja
Regilaul
Perekond
Loomade sotsiaalne käitumine
Pagulased
Teleskoop

Sõnumid Eesti kooliõpilastele

“Ma ei teagi, kas suudaksin midagi õpilastele soovitada. Minu kahtluse taga on kaks põhjust. Esiteks: elu põhitõed on triviaalsed. Teiseks: sageli peavad nad paika. Asjad peaks ikka vist oma nahal järele proovima ja läbi elama. Mulle on olulised olnud kolm asja. Esiteks: tuleb püsida oma rajal, olgu see siis pealegi ebamugav. Teiseks: oma rada tuleb leida nii, et ei tallata teiste radadel, ei tallata teiste teeotsi maha ega segi. Kolmandaks: ükskõik, kui palju ma pole ka ringi kõndinud, jääb enamus maailmast mu pilgule arusaamatuks või varjatuks ning seda pingsamalt tuleb kõike jälgida ja imeks panna. Nende taotlustega arvestamine ja nende vahel tasakaalu leidmine on püsiv ülesanne, mis hoiab alles kõige olulisemat: elamise kirge.

Ma ei tea tegelikult isegi seda, kas oma raja leidmisega tuleks kiirustada või viivitada, kas lasta asjadel juhtuda või panna need juhtuma. Võib-olla mitte kumbagi ja pisut mõlemat. Ega õige teeotsa äratundmist pole üheski õppekavas, aga õnneks on õiged teeotsad olemas iga inimese rajal.”

Jan Kaus

2014. aasta “Tagasi kooli” nädala eel oleme kogunud inimestelt üle Eesti läbi sotsiaalmeedia ja reklaambännerite mõtteid selle kohta, mida nad sooviksid öelda Eesti kooliõpilastele. Aitäh kõigile, kes oma sõnumi kirja panid! Ikka ja alati on uued mõtted oodatud Twitteris #tagasikooli märgisega, Facebooki vahendusel “Tagasi kooli” lehele või e-posti teel info@tagasikooli.ee aadressil.

Valik sõnumitest – vabas järjekorras

 • Oluline on õppida õppima – just seda oskust läheb vaja igas ametis, mille endale kunagi peaksid valima. Nii ei muutu elu kunagi igavaks.
 • Ära otsi lõplikku tõde, ainuõiget ametit, ainsat sinule sobivat inimest. Elu on seiklus, mille käigus õpid sina maailmalt ja maailm sinult. Ja lõpuks on sul kahju vaid sellest, mis jäi tegemata.
 • Ole aus ja hoidu vingerdamisest. Tee sporti ning pea iseendast lugu.
 • Tantsige rohkem.
 • Sul ei ole tõenäoliselt kunagi rohkem aega ja energiat kui praegu.
 • Elu on õppimine.
 • Kasva targaks karakteriks. Alati on sinu isiksus tähtsam kui ükskõik milline elukutse või paks rahakott. Ja oska suhelda.
 • Suhelge omavahel rohkem (ikka näost näkku).
 • Õpi kõike, aga usu ainult tõestatut. Ka negatiivne kogemus võib mõnikord kasulik olla. Nii et õpi noores eas nagu hull. Vanaduses naudid vilju.
 • Õppige võõrkeeli ja mitu.
 • Viibige rohkem värskes õhus.
 • Kunagi pole liiga vara midagi uut alustada, õppida, süveneda, mõelda oma elu üle, teha sellest reaalsed järeldused ning teha tark valik, mis teed edasi minna. Elu pole sirgjoon, sest peame alati arvestama teistega. Nagu mu vanaisa kunagi ütles, et sa võid olla väga hea autojuht, kuid kui mõni sigudik sul ette juhtub, olete õnnetuses. Siit lähtuvalt ütlen, olge valmis ootamatusteks, võtke vastutus enda elu eest, samas märgake ka enda kõrval teisi. Ärge olge esimesed, kes näpuga teistele osutab, vaid vaadake eeskätt ise peeglisse, et kes sealt vastu vaatab, tulemus võib olla üllatav. Olles konstruktiivselt kriitiline, leiate oma raja varem või hiljem, tehes tööd selle nimel kogu aeg lisaks, jõuate sihile kiiremini, kui oodata oskasite ja seda selliselt, millest poleks osanud unistadagi. Tehke oma toredad unistused teoks, kuid ärge kaotage hetkekski valvsust, sest elu on tegelikult väga lühikene ja aega paraku osta ei saa.
 • Kaitske end rumaluse eest, mis laseks arvata, et pole midagi juurde õppida.
 • Unistage, seadke sihid ja olge avatud suhtlema. Kõik, mis juhtub on seotud enda meelestatuse ning oskusega suhelda kaasinimestega. Edu ei saavutata üksinda.
 • Takistused on selleks, et neid ületada.
 • Võtke aega, et elu nautida.
 • Uskuge iseendasse jäägitult.
 • Olen veendunud, et uudishimu ja järjekindlus on omadused, mis elus edasi aitavad. Seda nii koolis kui hiljem, “päriselus”. Aga selleks, et inimestel oleks Eestis hea elada on vaja, et me üksteisele ka hästi ütleksime – märkaksime head, kiidaksime üksteist, kui on põhjust, oleksime üksteise vastu lihtsalt viisakad … Naerataksime, ka põhjuseta. Ma soovin, et seda oleks tulevikus hoopis, hoopis rohkem!
 • Haridus on tähtis.
 • Õppige matemaatikat.
 • Kõik, mida teed, teed iseendale.
 • Reisige, kasutage võimalust elada välismaal ja õppida tundma teisi kultuure. Tulge aga tagasi Eestisse, tuues kaasa oma teadmised ja nägemused maailmast!
 • Haridus annab võtme, et avada uks nimega “Elu”.
 • Ole uudishimulik ja esita küsimusi.
 • Ei ole vahet, mis haridus sul on või millise elukutse valid. Peamine on, et teeksid seda hästi. See tagab edu igal juhul. Sellepärast tee ja õpi seda, mis sul tõesti meeldib. Nii ei ole läbikukkumine võimalik.
 • Rahulolu tuleb sellest, mis sul on, mitte sellest, mida sul pole.
 • Iga inimene elukutsest olenemata on Eesti riigile väärtuslik. Iga inimene saab anda oma panuse Eesti paremaks tegemisel oma panuse. Olgu siis panus väike või suur.
 • Kõik on võrdsed.
 • Leia ja hoia sõpru. Naerge koos. Väärtusta iga teadmist, igast ainest. Õpi seoseid nägema.
 • Lugemine on lihtsaim viis õppida teistest kiiremini mõtlema! Mõtled kiiremi, oled parem, saad rohkem.
 • Unistage suurelt ja liikuge oma unistuste poole.
 • Elu on värviline. Märka ümbritsevat ja iseennast. Hooli. Unista. Haara võimalustest kinni. Anna endast parim, kui näed, et asi on oluline.
 • Huvituge nii paljudest erinevatest asjadest ja valdkondadest kui võimalik.
 • Õpid iseenda jaoks, mitte teiste jaoks.

Valik teemadest – vabas järjekorras

 • Kuidas osata kuulata, märgata inimesi oma ümber, eriti oma vanavanemaid, emasid, isasid
 • Reisimine
 • Perekond, vastutuse võtmine ja hoolivus
 • Meedia mõju
 • Haridus
 • Pereelu väärtused
 • Hoolivus nii enda kui kaaslaste suhtes
 • Sallivus
 • Koolikiusamine
 • Liikluskultuur
 • Viisakus
 • Mis on õnn
 • Kuidas toime tulla ilma interneti ja elektrita

Tunni valdkonnad

Valdkondade nimekiri on laiahaardeline. Õpetajatele ei tule see üllatusena, küll aga leiavad siin ehk nii mõnedki külalisõpetajad põneva võimaluse saada ülevaade kõigest sellest, mida Eesti koolides riikliku õppekava järgi õpetatakse, ning mõelda, millistega antud valdkondadest nende külalistunnid haakuda võiksid.

“Tagasi kooli” algatuse spetsiifilised teemad
Minu elukogemus
Minu töö
100 põhjust, miks on Eestis hea elada

Kogu õppekava läbivad teemad
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kultuuriline identiteet
Teabekeskkond
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus

Üldpädevused
Enesemääratluspädevus
Ettevõtlikkuspädevus
Matemaatikapädevus
Sotsiaalne pädevus
Suhtluspädevus
Väärtuspädevus
Õpipädevus

Keel ja kirjandus
Eesti keel
Eesti kirjandus
Vene keel
Vene kirjandus
Inglise keel
Inglise kirjandus
Saksa keel
Saksa kirjandus
Prantsuse keel
Prantsuse kirjandus
Muu keel
Muu kirjandus

Matemaatika

Loodusained
Loodusõpetus
Bioloogia
Füüsika
Keemia
Loodusgeograafia

Sotsiaalained
Ajalugu
Inimeseõpetus
Inimgeograafia
Ühiskonnaõpetus

Kunstid
Kunst
Muusika

Tehnoloogia
Tööõpetus
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogiaõpetus

Kehaline kasvatus

Valikkursused
Informaatika
Karjääriõpetus
Majandus- ja ettevõtlusõpe
– Ettevõtlusõpetus
– Majandusõpetus
Riigikaitse
– Riigikaitse
– Riigikaitse praktiline õpe välilaagris
Usundiõpetus
– Eesti usuline maastik
– Inimene ja religioon
Uurimistöö alused
Keele ja kirjanduse valikkursused gümnaasiumis
– Draama ja teater
– Kirjandus ja film
– Kirjandus ja ühiskond
– Kõne ja väitlus
– Maailmakirjandus antiikajast 18. sajandini
– Müüt ja kirjandus
– Tänapäeva vene kirjandus
– Tänapäeva väliskirjandus
– Vene keel Eestis
Matemaatika valikkursused gümnaasiumis
– Arvuteooria elemendid I
– Arvuteooria elemendid II
– Diskreetse matemaatika elemendid I
– Diskreetse matemaatika elemendid II
– Loogika
– Majandusmatemaatika elemendid
– Planimeetria I. Kolmnurkade ja ringide geomeetria
– Planimeetria II. Hulknurkade ja ringide geomeetria
Loodusainete valikkursused gümnaasiumis
– Geoinformaatika
– Elementide keemia
– Elu keemia
– Füüsika ja tehnika
– Keemiliste protsesside seaduspärasused
– Rakendusbioloogia
– Teistsugune füüsika
Sotsiaalainete valikkursused gümnaasiumis
– Globaliseeruv maailm
– Inimene ja õigus
– Psühholoogia
– Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse
– Tänapäeva filosoofilised küsimused
– Üldajalugu – Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu
– Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat
Kehalise kasvatuse valikkursused gümnaasiumis
– Kehalised võimed ja liikumisoskused
– Liikumine välistingimustes
Interdistsiplinaarsed valikkursused gümnaasiumis
– Arvuti kasutamine uurimistöös
– Joonestamine
– Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond
– Mehhatroonika ja robootika
– Rakenduste loomise ja programmeerimise alused
– 3D-modelleerimine

Muu