Infosüsteemi kasutusjuhend

Registreerudes juhatab infosüsteem Teid esmalt täitma oma profiili, mille abil saate kaardistada enda eelistused ja võimalused tundide andmiseks. Just selle info põhjal saavad potentsiaalsed koostööpartnerid Teid edaspidi üles leida.

Isikuandmete lehel saate muuhulgas teha oma kontaktandmed teistele kasutajatele nähtavaks – sellega kiirendate endaga ühendust võtmise protsessi. Enda kohta saate lisada ka täiendavat infot, mis on suureks abiks koostööpartneritele Teie tausta mõistmiseks ja sisulisema koostööettepaneku tegemiseks.

Otsing on “Tagasi kooli” infosüsteemi süda. Selle kaudu saate lähemalt uurida  võimalikke koostööpartnereid ning leiate ühenduse võtmiseks nende kontakandmed kas kohe otse või saate edastada kutse nende jagamiseks.

Et kõik soovijad võiksid “Tagasi kooli” infosüsteemi kasutada eesmärgipäraselt, palume silmas pidada järgmisi põhimõtteid.

1. “Tagasi kooli” infosüsteem on loodud kodanikualgatuse korras selleks, et toetada algatuses osalevate õpetajate ja külalisõpetajate kokku saamist. Ühelt poolt koondatakse selles info külalisõpetajate kohta ning teiselt poolt õpetajate kohta, võimaldades vastastikku koostööpartnerite leidmist märksõnade alusel. Et süsteem toimib uutel alustel, ei kandu sellesse automaatselt edasi varasemate “Tagasi kooli” algatuste infot aastatest 2007-2012.

2. Infosüsteem ei asenda otsesuhtlust. Õpetajatel ja külalisõpetajatel tuleb omavahel kontakteeruda telefonitsi või e-posti vahendusel, et leppida kokku tunni vm projekti toimumise aegades, asukohas, klassis, kellele tund antakse jne.

Lisaks saate just otsesuhtluse kaudu võtta ka ühendust õpetajate või külalisõpetajatega, kes veel “Tagasi kooli” infosüsteemis ei ole, algatada ka nendega külalistunni toimumiseks koostööd ning kutsuda neid “Tagasi kooli” algatusega liituma.

3. Infosüsteemis olevad andmed on muutuvad. Igal kasutajal on võimalus enda kohta käivat infot muuta ja täiendada. Lisaks registreerub süsteemi pidevalt uusi inimesi ning samuti saab kasutajakontosid sulgeda. Seetõttu soovitame infosüsteemil hoida silma peal jooksvalt.

4. Infosüsteem ei teosta “kvaliteedikontrolli”. Vastastikused ootused tuleb selgitada asjaosalistel omavahel, samuti tuleb vajadusel uurida lähemalt üksteise tausta. Süsteemi kasutajatele pakume eelneva kõrval võimalust verifitseerida end oma tööandja kaudu, mis eeldab tööandja liitumist “Tagasi kooli” algatusega.

5. Infosüsteemi kasutajatelt on oodatud kokku lepitud külalistundide registreerimine. See võimaldab pidada oma isiklikku külalistundide arhiivi ja jagada ka teiste kasutajatega ülevaadet oma kogemustest “Tagasi kooli” algatuses osaleva õpetaja või külalisõpetajana.

Ka võimaldab süsteemis talletuv info osaleda tunnustusprogrammides nii üksikisikute, koolide kui kohalike omavalitsuste või maakonna tasandil. Lisaks tagab info korrektne edastamine selle, et algatuse kohta on olemas usaldusväärne statistika ja tulemuste kaardistamine, mis on aluseks “Tagasi kooli” algatuse jätkusuutlikkusele: mõju kaardistamisele, algatuse edasiarendamisele ja rahastamisotsuste tegemisele partnerite poolt.

Käesolev punkt tähendab ka seda, et kui Teie koostööpartner ei ole veel “Tagasi kooli” infosüsteemis olemas, siis palume Teil teda kutsuda. Seejärel saate ka tundide toimumise registreerida.

6. Kõigis infosüsteemiga seotud küsimustes aitame Teil lahenduse leida. Küsimuste puhul olete alati oodatud pöörduma “Tagasi kooli” meeskonna poole ning otsime koos parima võimaluse tekkinud küsimustele reageerimiseks. Meie kontaktinfo leiate siit.