Karjääriõpetuse valikkursus

Loome koostöös tegevõpetajatega 8.–12. klasside õpilastele karjääriõpetuse ja ettevõtlikkuse valikkursuse mudeli, kus kursuse sisu loovad ja korraldavad õpilased ise.  Lähtuvalt oma vajadustest saavad õpilased kutsuda tundidesse erinevate eluvaldkondadega tegelevaid külalisõpetajaid ja inimesi väljastpoolt kooli.

Karjääriõpetuse ja ettevõtlikkuse kursuse tulemusel teeb õpilane teadlikke karjäärivalikuid ning oskab oma tegevusi eesmärgipäraselt organiseerida ja suhelda julgelt erinevate inimestega.

Kursus koosneb kolmest osast.
1. Tulevikuplaani ideekavand: enda tugevuste, huvide ja vajaduste välja selgitamine; hariduse/tööturu võimalused; grupi tegevuskava; kursuse tegevuskava; planeerimisoskuste analüüs.
2. Tulevikuvõimaluste kaardistamine: külalistunnid, õppekäigud, töövarjud; organiseerimine ja suhtlemine; tulevikuplaani täiendamine; meeskonnatöö analüüs.
3. Täiendatud tulevikuplaan: tulevikuplaani viimistlemine ja tagasiside; tulevikuplaani esitlus.

Kursus vastab RÕKi karjääriõpetuse õppe- ja kasvatuseesmärkidele ning ettevõtlikkuspädevusele. Tagasi Kooli töötab välja kursuse kava kõigile õpetajatele ja õpilastele tasuta kasutamiseks, et luua üks lisavõimalus Tagasi Kooli külalisõpetajate kaasamiseks õppetöösse.

Kuidas kaasa lüüa?
Karjääriõpetuse valikkursuse prooviaasta on lõppenud ja valmistame hetkel abimaterjale, et kõik karjääriõpetuse õpetajad saaksid uutmoodi karjääriõpetust enda klassiruumis rakendada. Kui soovid projektist rohkem kuulda, võta meiega ühendust. Kontaktid leiad siit.

Tutvu lisaks!

Pilt

*****

TOIMUNUD

2016/2017 õppeaastal piloteerisid uut karjääriõpetuse ja ettevõtlikkuse metoodikat 12 kooli õpetajad.

 • Jüri Käosaar ja Maria Uuetoa; Kiviõli I Keskkool
 • Lydia Kruusmann ja Ott Oja; Kehra Gümnaasium
 • Vivika Nõmme; Jõhvi Põhikool
 • Natalia Presnetsova; Tallinna Pae Gümnaasium
 • Kerstin Vessik; Tallinna 32. Keskkool
 • Reeli Rump; Rakvere Reaalgümnaasium
 • Marie Vellevoog; Tallinna Kopli Kunstigümnaasium
 • Anna-Liisa Blaubrük; Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
 • Olga Hiielo; Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
 • Irina Tšigir; Tallinna Laagna Gümnaasium
 • Kärt Kukk; Tallinna Euroopa Kool
 • Teibi Torm; Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasium

Vabatahtlikuna on oma panuse rakenduskava väljatöötamisse andnud ka Mare Lehtsalu, Merle Tiigisoon, Tiina Pau, Mirjam Roasto, Heidi Uustalu, Helen Sulg, Helina Hansar, Liisa Hõbesaar, Mariliis Randmer, Triin Noorkõiv, Tiina Pauklin, Raido Kivinurm, Triin Ulla, Ettevõtlik Kool, Ida-Virumaa Rajaleidja keskus, Kiviõli I Keskkooli ja Jõhvi Gümnaasiumi kollektiiv, Arno Kaseniit, SA Heategu.

*****

VIBU48Vibu

29. detsembril 2015 sai kokku 13 särasilmset inimest, et arendada 12 tunni jooksul uutmoodi kursust, mille keskmes on õpilased ja nende vajadused. Saime valmis esialgse juhendi, mille abil kuue kooli õpetajad kursust kevadel piloteerisid. Panustajate seas oli õpilasi, õpetajaid,  koolijuhte, ametnikke, haridushuvilisi, haridusprojektide eestvedajaid ja teisi haridusvaldkonna entusiaste.

*****

Valikkursuse tutvustus õpilastele

Jaanuaris 2016 demonstreerisime neljale õpilasele valikkursuse ideed ja materjale. Õpilased said meilt küsida kriitilisi küsimusi ja meie saime hindamatu tagasiside, mille järgi kohandasime juhendit. Õpilastele kursuse idee meeldis, kuna annab võimaluse ise teha ja otsustada. Õpilaste peamine soovitus oli vähendada koduseid tegevusi ja hoida kursus intentsiivsena.

*****

Pilt2Arendustöö Jõhvi Gümnaasiumis ja Kiviõli I Keskkoolis

Jaanuaris veetsime ühe nädala Ida-Virumaal, et valikkursust arendada koostöös Jõhvi Gümnaasiumi ja Kiviõli I Keskkooliga. Protsessi olid kaasatud koolide juhtkonnad, õpetajad, õpilased, kohalik Rajaleidja keskus ja Ettevõtlik Kool.