Teadmiste VÄRAV

„Teadmiste VÄRAV“ on AHHAA keskuse algatus eesmärgiga luua koostööd ülikoolide ja koolide vahel õpilaste uurimuslike tööde toetamiseks.

Üldhariduskoolides on loovtööd ning uurimistööd kohustuslikud ning enamasti juhendavad neid aineõpetajad.

Ülikoolidel on suur huvi aidata koole ja õpetajaid uurimistööde läbiviimisel, pakkudes abiks uurimistööde juhendamisel oma magistri- ja doktoriõppe tudengeid. See annab omakorda magistri- ja doktoriõppe tudengitele võimalust tutvustada oma eriala ning kaasata oma juhendatav õpilane võimalikult vara oma uurimustöösse.

Algatuse peamiseks kasuteguriks on üliõpilaste, õpilaste ja õpetajate omavahelise koostöö süvendamine, inimeste omavaheliste sidemete tekkimine ja uurimistööde teemade laiendatus. Õpilase koostöö akadeemilise juhendajaga annab võimaluse näha ja katsuda teaduse „köögipoolt“.

Lisainfot annab projekti kohta Matti Orav (matti.orav@ahhaa.ee, 5373 9081).

“Tagasi kooli” infosüsteemi vahendusel saavad kokku juhendajad ja nende koostööpartneriteks olevad õpetajad. Kui olete selles algatuses osalev juhendaja või õpetaja, leiate siit sammud, kuidas toimida.

 

1. Registreeruge “Tagasi kooli” infosüsteemi kasutajaks või logige süsteemi sisse ja – NB! – oluline teade juhendajatele

Registreerumiseks ja sisselogimiseks klõpsake vastaval nupul siinse lehe ülemises parempoolses servas.

Esmakordsel sisenemisel juhatab infosüsteem Teid täitma oma profiili, mille abil saate kaardistada enda eelistused ja võimalused – soovi korral ka tegevuste läbiviimiseks väljaspool “Teadmiste VÄRAVA” algatust.

Kui olete juba varasem infosüsteemi kasutaja, saate muuta enda kohta käivat infot, kui klõpsate menüünupul “Minu profiil” ning sealt nupukesi “Muuda”.

Õpetajatele ei ole siin punktis muud ootust, kui vaid see, et Teie kohta käiv info (kontaktid, Teie kool jne) oleks süsteemis ajakohane.

Väga oluline teade juhendajatele! Palume Teil profiili tunnieelistuste osas kirjutada kommentaari lahtrisse juhendamist puudutav info:

1) võimalik(ud) teema(d) ja muu teave, mida oluliseks peate;

2) täpsustada seal vastavalt oma eelistustele, kas: „Otsin juhendatavaid 2014 – 2015 õppeaastaks“, „Olen juhendatavad 2014 – 2015 õppeaastaks leidnud ja rohkem juhendatavaid juurde ei soovi“ või “Otsin juhendatavaid järgmiseks, 2015 – 2016 õppeaastaks”.

Viimane hõlbustab oluliselt huvilistel osapooltel üksteise leidmist ning annab projekti koordinaatorile võimaluse pakkuda tuge seal, kus seda tarvis on.

 

Kasulik teada: infosüsteemis kasutatavas sõnavaras tähendab “õpetaja” koolis töötavat õpetajat, „külalisõpetajad“ on aga kõik need inimesed, kes tegutsevad teistel elualadel, ent on huvitatud andma oma panust õpilaste arengusse – olgu külalistunni läbiviijana, juhendajana või mõnes muus vormis.

2. Liituge infosüsteemis projektiga „Teadmiste VÄRAV“

Kui olete oma profiili täitmisega lõpule jõudnud, näete infosüsteemi alammenüüs kõige paremal menüünuppu “Projektid“.

Leidke üles projekt „Teadmiste VÄRAV“. Kui vaatate selle kohta lähemat infot, saate vajutada nuppu “Liitu projektiga”.

3. Leidke otsingu kaudu endale koostööpartnerid: õpetajad saavad leida juhendajaid oma õpilastele ning juhendajad õpetajaid, kelle õpilasi juhendada

Kõik “Tagasi kooli” infosüsteemi kasutajad on süsteemi kaudu otsitavad ja leitavad erinevate valikukriteeriumite alusel.

Klõpsake menüüribal „Otsing“, et leida endale sobivaid koostööpartnereid õpetajaid ja/või külalisõpetajaid – juhendajaid.

Just “Teadmiste VÄRAVA” algatusega liitunud inimesed leiate üles siis, kui klõpsate otsingu lehe avamise järel “Täpsusta projekt” nupul ning valite sealt “Teadmiste VÄRAVA”.

 

NB Palume tähele panna ja mitte pahaks panna seda, kui Teie infoni jõuab ka mõni teine infosüsteemi kasutaja, kes on väljastpoolt „Teadmiste VÄRAVA“ algatust ja teeb ettepaneku koostööks. Kui Te näete, et Te ei saa / ei soovi tema poolt pakutud ettevõtmises osaleda, palun andke talle lihtsalt märku. Kui aga haarate võimalusest kinni, sünnib sellest täiendav kasu ja rõõm!

Otsingu kaudu saate ka ise lähemalt uurida infosüsteemi teisi kasutajaid ning huvi korral ka ise nendega kontakti luua ja koostöövõimalusi välja pakkuda!

4. Andke teada, millised uurimistööde juhendamise kokkulepped on tehtud

Kui on sündinud kokkulepe uurimistöö juhendamiseks, registreerige see “Tagasi kooli” infosüsteemis järgmiselt.

1) Leidke infosüsteemist otsingu kaudu koostööpartneriks olev õpetaja või juhendaja (infosüsteemis: külalisõpetaja) ja vajutage tema profiilil nuppu “Registreeri tund siin”. Selgituseks: sõna „tund“ tähistab „Tagasi kooli“ infosüsteemi kontekstis mistahes ühistegevust, mis kokku lepitakse (juhendamine, ekskursioon, üritus jne).

2) Lisage avaneval lehel väljale “Tunni teema” järgmine info.
Uurimistöö juhendamine: uurimistöö teema ja õpilase nimi või mitme õpilase nimed, kui ühte samateemalist tööd on neid meeskonnas kirjutamas mitu.

3) Täitke ka ülejäänud tunni registreerimise väljad. Seejuures märkige palun kindlasti ära, et uurimistööde juhendamine toimus projekti “Teadmiste VÄRAV” raames, valides rippmenüüst projekti nime. Kuupäevaks märkige palun uurimistöö juhendamise alguskuupäev. Õpilaste arvuks märkige 1 (v. a. juhul, kui uurimistööd teevad mitu õpilast meeskondlikult koos – sel juhul märkige vastav arv). Kui ei ole tegemist meeskonnaga ja juhendate mitut õpilast eraldi, palume see registreerida eraldi.

NB Juhendamise kokkuleppe registreerimist saab alustada nii õpetaja kui juhendaja. Kui seda teeb juhendaja, siis saadetakse täidetud vorm e-kirjaga automaatselt kinnitamiseks tema koostööpartnerist õpetajale ja vastupidi.

Kõik uurimistööde juhendamised kuvatakse mõlema osapoole profiilis. Nii saate näha ülevaadet kõigist Teiega seotud uurimistöödest või mistahes teistest tegevustest, mille olete registreerinud. Lisaks on see hindamatu info algatuse eestvedajatele, et osata paremini kogu projekti suunata.

 

Oluline teade juhendajatele: kui Te pärast juhendamise registreerimist enam juhendatavaid õpilasi juurde ei soovi, saate oma profiilil uuendada infot tunnieelistuste lehe kommentaari lahtris, märkides, et „Olen juhendatavad 2014 – 2015 õppeaastaks leidnud ja rohkem juhendatavaid juurde ei soovi.“

Kõik küsimused on oodatud aadressil is@tagasikooli.ee või telefonil 5593 6767.
Aitame rõõmuga!