Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna külalistunnid

TÜ filosoofiateaduskond tagasi kooli_VIIMANEAeg: Alates oktoober 2014, õppeaastaringselt.

Eesmärk: Tutvustada õpilastele valdkondi, millega Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna üliõpilased, teadlased ja õppejõud igapäevaselt tegelevad. Eriala tutvustamise kõrval jagatakse ka oma karjäärini jõudmise lugu ja seda, milliseid võimalusi see edaspidiseks eluks pakub.

Ettevalmistus: Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna külalisõpetamise projekt on lisatud Tagasi Kooli infosüsteemi ning igal aastal tehakse oma liikmete seas teavituskampaaniat, et koolidesse jõuaks võimalikult palju külalisõpetajaid.

Tulemus: 2016. aasta märtsi lõpu seisuga on projektiga liitunud 28 külalisõpetajat. Õpilastele on esinetud väga erinevatel teemadel. Käsitlemist on leidnud nii Soomes töötavate meeste stereotüübid, filosoofia kui inspiratsioon majandustegevuses, alkoholisõltuvus, ettevõtluse vormid kui ka muuseumitöö ja keskaegne Tartu. Külalisõpetajate tundides on viibinud õpilased algklassilastest kuni gümnaasiuminoorteni ning käidud on nii Võrus kui ka Pärnus.

“Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnal on olemas tundide nimekiri, mida me läbi TÜ teaduskooli koolidele pakume. Oleme “Tagasi kooli” projektist andnud teada nii meie valdkonna kodulehel ja FBs kui ka saatnud meie listidesse infot, et tutvustada initsiatiivi ning kutsuda kõiki üliõpilasi ja töötajaid külalisõpetajaks hakkama. Kõige keerulisem on üleüldises infotulvas jõuda õigete inimesteni. Tundub, et külalisõpetajatele endile on kõige keerulisem pärast tundide läbiviimist meeles pidada ka tundide registreerimist. Kindlasti on nii külalisõpetajate kui ka õpilaste jaoks tegemist algatusega, mis pakub palju uusi teadmisi ja positiivseid emotsioone.Lea Kivi, Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna koostöö koordinaator