Tagasi Kooli lepib novembris õpetajatele karjääriteemalised külalistunnid ise kokku

Tagasi Kooli lepib novembris õpetajatele karjääriteemalised külalistunnid ise kokku

Karjäärikuul jõuavad koolidesse sajad külalisõpetajad, kes ammutavad oma lugude rääkimiseks inspiratsiooni sotsiaalmeediast. Õpetajad saavad oma tunnid kirja panna siin ja külalisõpetajad tundidesse registreerida siin. Karjäärikuu külalistunnid toimuvad 8.-30.novembrini 2018.

Roosa käekell, raadiotelefon, fotoaparaat ja helkur – kas tead, millise ameti esindajal läheb selliseid asju oma igapäevatöös tarvis? Kui lisada juurde veel kuus eset, saad üllatusliku sissevaate avariipolitseinik Kelly Nevolihhini igapäevatöösse, kus ametikirjeldus rullub õpilaste ees lahti kümne eseme kaudu. See on üks meetod, millega külalisõpetajad novembris toimuval Tagasi Kooli karjäärikuul õpilastele oma ametit tutvustada võiksid.

Põhikooli lõpus seisavad õpilased silmitsi tuhandete valikutega ning sellel nädalal avalikustatud andmetest üldhariduskoolide rahuloluküsitlusest selgus, et 22% kaheksanda klassi õpilastest ei tea, mida nad põhikooli lõppedes teha soovivad. Üks viis aidata õpilastel leida see oma, on kutsuda külalisõpetajaid, kes tutvustaksid oma kogemustest lähtuvalt erinevaid võimalusi ausalt ja ehedalt.

Novembris toimuval karjäärikuul on külalisõpetajate tundidesse kutsumine õpetajatele eriti lihtne. “Esimest korda pakume õpetajatele võimaluse konkreetsed tunni ajad ja teemad kirja panna ning seejärel pakume need ajad välja külalisõpetajatele võimalikult erinevatest valdkondadest,” sõnas MTÜ Tagasi Kooli juht Teibi Torm.

Oma ajad saab kirja panna Tagasi Kooli kodulehel, kus tuleb märkida ka õppeaine ja teema, millega seoses külalisõpetajat klassi ette kutsutakse. “Soovime, et õpetajad saaksid külalisõpetaja planeeritud õppeprotsessiga siduda. Õpetajad saavad kutsuda just selle ameti esindaja, kes aitaks just nende eesmärkidele kaasa,” sõnas Torm. Nii võib õpetaja aega registreerides märkida, et külalisõpetaja võiks olla teatud töövaldkonnast või hoopis kindlate oskustega. Näiteks valida töövaldkonnaks tööstus ja oskuseks joonestamine. 1.-6. klassile kutsume külalisõpetajaid rääkima oma tööst, 7.-12. klassidele kas tööst või karjääriloost, märkis Torm.

Karjäärikuu külalisõpetajatel soovitab Tagasi Kooli oma ameti ja karjääri tutvustamiseks kasutada kahte uut meetodit, mis on saanud inspiratsiooni sotsiaalmeediast. Meetodid “foto kümnest asjast” ja tööpäeva või karjääri infograafika eesmärk on rääkida oma tööst visuaalselt ja põnevate lugude kaudu.

Foto kümnest asjast
Kui peaksite valima kümme asja, mille kaudu kirjeldate oma tööd, siis esimesed neli-viis asja saavad kiirelt valitud. Edasi läheb juba nuputamiseks. Mis esemega iseloomustab Tagasi Kooli juht e-kirjade vahetust? Kuidas saab pildile avariipolitseiniku igapäevatöös nii tavaline katkine auto? “Asjad sümboliseerivad töö ühte või teist aspekti ja neid valides mõtled ka oma tegemised tööl hästi läbi,” sõnas Torm, kelle pildil sümboliseerib e-kirjavahetust sülearvuti.

Ühe asjana soovitabki Tagasi Kooli külalisõpetajatel teha oma kümnest asjast flat lay ehk lameda pinna pilt. “Seda meetodit leiab väga palju sotsiaalmeediast, eriti just instagramist, kus ka õpilased tegutsevad. Miks mitte seda hariduses kasutada,” sõnas Torm. Foto võiks kuvada külalistunni ajal seinale, ent samal ajal need kümme asja võimalusel ka tundi kaasa võtta. “Viimast on eriti soovitanud just meetodiga tutvunud õpetajad. Asjade vaatlemine ja katsumine tekitab 1.-6. klassi õpilastes väga suurt huvi,” ütles Torm.

Infograafika tööst või karjäärist
Kui külalisõpetaja seisab klassi ees ja hakkab rääkima oma tööst, ei oska ta tihti ette kujutadagi, millised argised detailid õpilaste jaoks põnevad võivad olla. Kasvõi see, millises ruumist külalisõpetaja töötab. Teine meetod, mida Tagasi Kooli karjäärikuul külalisõpetajatele soovitab, on koondada oma töö tükid või karjäärilugu infograafikale. Nii tekib õpilastele A4 mahtuv visuaalne materjal tabelite, arvude, sektordiagrammide ja tulpadega, kuhu mahuvad nii peamised tööülesanded, kasutatavad arvutiprogrammid kui ka tööasukohad. Näiteks Teibi Torm tõdes infograafika koostamisel, et töötab üllatavalt palju koridoris. “See on vabakonna kontori eripära, et meil on mõned töötamise kohad koridoris,” selgitas Torm, “Aga lisaks sellistele ebatavalistele faktidele suuname külalisõpetajaid ka enda teekonnal õpitut sünteesima ja olulisima välja tooma.”

Kaks erinevat graafika versiooni – üks ameti ja teine karjääriloo kirjeldamiseks – on novembri algusest üleval Tagasi Kooli kodulehel. Erinevaid lahtreid täites tekkinud infograafika saab külalisõpetaja nii klassis seinale kuvada, kui ka soovi korral kõigile välja printida.

Mõlema meetodi kirjelduses on ka küsimus, millistes õppeainetes õpitut külalisõpetaja täna oma töös kasutab. “Kui sellele mõtlema hakata, siis võib endalegi üllatusena tulla, et näiteks matemaatikas õpitud protsentarvutust läheb pea iga päev juhi töös vaja,” sõnas Torm enda kogemusest.

Karjäärikuu külalistundidesse saavad külalisõpetajad registreeruda Tagasi Kooli kodulehel. Külalistunnid toimuvad 8.-30. novembrini.