Tagasi Kooli e-külalistunnid on aasta algatus 2017

Tagasi Kooli e-külalistunnid on aasta algatus 2017

Vabaühenduste liit EMSL pärjas Tagasi Kooli e-külalistunnid 2017. aasta algatuse tiitliga. Aasta vabaühenduse tunnustuse sai puuetega lastega tegelev MTÜ Eriline Maailm.

Teibi aasta algatus 2017Tagasi Kooli juht Teibi Torm tänas tunnustust vastu võttes kõiki e-külalistundidele kaasa aidanuid ja neis osalenud õpetajaid, külalisõpetajaid ja õpilasi.  2017/2018 õppeaastal on pooled e-külalistunnid sajast tehtud, pooled on veel ees, märkis Torm. “Senine kogemus näitab, et õpetajad on julgelt uutes algatustest osa võtnud. See julgustab meid edasi tegutsema. Nii saame koos e-külalistundide kaudu ühiskonnas aktuaalsed teemad teha võrdselt kättesaadavaks kõigile õpilastele,” ütles ta.

“Eelmisel aastal silma paistnud algatusi ja kodanikke seob mõtteviis, et igaüks saab parema ühiskonna heaks midagi ära teha ja meil kõigil on omakorda hea elada ühiskonnas, mis on avatud, hooliv ning erinevustega arvestav,” kirjeldas kõiki võitjaid vabaühenduste liidu juhataja Kai Klandorf.

Kodanikuühiskonna aasta tegijad on…

Aasta vabaühendus: MTÜ Eriline Maailm

Eriline Maailm on puuetega lapsi kasvatavaid peresid toetav mittetulundusühing. Tegutsemise algusest 2014. aastal on kaasatud oma töösse üle 300 pere. Ühenduse eesmärgiks on erivajadustega lapsi kasvatavatele peredele info andmine ja psühholoogilise abi osutamine, riikliku õppekavaga erakooli loomine erivajadustega laste jaoks, ühiskondliku suhtumise muutmine erivajadustega inimestesse ja nende elukvaliteedi tõstmine. Julia Stepanova juhitud vabaühendus kaasab peamiselt venekeelseid elanikke, aga teeb palju koostööd ka eestikeelsetega.

Aasta algatus: Tagasi Kooli e-külalistunnid

aasta algatus Teibi, Tiina, KelliTagasi Kooli kingib Eestile sel õppeaastal 100 e-külalistundi. Kingituse sihiks on innustada kooliõpilasi mõtestama Eesti ühiskonnas toimuvat, unistama ja andma ideid Eesti elu paremaks loomisel. E-külalistundide korraldusse kaasati kooliõpilased, kes pakkusid välja teemad, millest nad külalisõpetajatelt kuulda sooviksid. Formaat võimaldab tänu tehnoloogilistele lahendustele igal koolil osaleda kõigi saja külalisõpetaja tunnis ning loob võimaluse arutleda olulistel teemadel üheaegselt kõikjal Eestis. Tänu sellele on juba jõutud väga paljudesse koolidesse, kuhu külalisõpetajad muidu ei jõuaks.

E-külalistund on 45-minutiline koolitund, millest 15-20 minutit viib läbi külalisõpetaja ja seda Youtube’i otseülekandena. See tähendab, et korraga võib ühest tunnist osa võtta mistahes arv õpilasi kõikidest koolidest üle Eesti. Tänaseks on toimunud 51 e-külalistundi, mille otseülekannetest on osa võtnud enam kui 55 000 õpilast üle Eesti.

Aasta hääl: Annika Laats

Annika Laats on Harju-Risti koguduse õpetaja, kes on silma paistnud hoolivuse, võrdse kohtlemise ja mitmekesisuse kirgliku toetamisega. Lisaks on ta panustanud oma aega ja energiat muuhulgas Diakooniahaiglas, Vaikuse laste rahupaiga loomisel ning pagulaspere lõimimisel Harju-Risti kogukonnas.

Aasta missiooniinimesed: Silver Tambur, Rainer Sternfeld

Mõlemad väärivad tunnustust oma tegevuse eest Eesti avatumaks ja seest ning väljapoole suuremaks muutmisel.

Silver Tambur on veebiajakirja estonianworld.com asutaja ning ingliskeelse üritustesarja Estonishing Evenings eestvedaja. Tema algatusel on tutvustatud paljudele välismaalastele Eestit ja soodustatud sõbraliku ning avatud mõtteviisi tekkimist.

Rainer Sternfeld on Silicon Valleys resideeruv Eesti ettevõtja, kelle omaalgatuslik podcast “Globaalsed eestlased” loob mälupilti Eesti mõtlejatest üle maailma. Vabariigi sünnipäevale pühendatud sarjas mõtestab ta koos palju riigipiire ületavate eestlastega meie kohta ja käekäiku vabas maailmas, et ennast avada ja üksteiselt õppida.

Aasta innustaja: Superheroes liidriprogramm

Teist hooaega tegutsev programm Superheroes õpetab 13-17 aastastele tüdrukutele liidri- ja juhtimisoskusi. “Ma tahan. Ma saan. Ma teen ära”, ütleb programmi moto ja töötatakse selle nimel, et avada tüdrukutes peituv maailmamuutja potentsiaal. Nelja kuu jooksul on intensiivsesse programmi kaasatud tüdrukud erinevaist Eesti paigust ja eri keelt kõnelevatest kodudest. Tulevasi superkangelasi inspireerivad Eva-Kristiina Ponomarjovi eestvedamisel naised, kes on oma tarkuse, võimekuse ja/või juhtimisoskuste poolest eeskujuks ning mentoritena on kaasatud hulgaliselt vabatahtlikke professionaale.

Aasta ettevõte: Rimi Eesti Food AS

Rimi Eesti on aastaid silma paistnud vastutustundliku ettevõttena, kes edendab tervislikke ja säästvaid eluviise, on küsimuseks siis tasakaalus toitumine, pakendid, taastuvenergia või kodumaine talutoit. Eriliselt on Rimi silma paistnud osalise töövõimega personali kaasamisega ning oma teenindajate ja klientide harimisega alkoholi ostmise ja tarbimise teemadel nii täiskasvanute kui iseäranis noorte seas.

Kandidaate aasta tegijateks sai esitada igaüks, võitjad valis välja vabaühenduste liit EMSL. Vabaühenduste liit on kodanikuühiskonna silmapaistvamaid tegijaid tunnustanud aastast 1996. Varasemate aastate tegijad leiab siit.