Reaalainetega edukaks

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit on juba teist korda viimas läbi projekti “Reaalainetega edukaks”. 2014. aastal leiab see aset 7.-11. aprillil.

Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniettevõtete töötajad annavad koolides tunde eesmärgiga tõsta noorte huvi tehnoloogia arengu ja reaalainete vastu ning tuua välja nende valdkondade praktilisi rakendusvõimalusi igapäevaelus. Noortele soovitakse näidata, et e-oskused muutuvad järjest enam oluliseks erinevate tööde tegemisel, ning juhatatakse kätte viited, kust saada rohkem infot IKT valdkonna kohta. Lisaks tutvustatakse reaalainetega seotud karjäärivõimalusi.

Et IT on tänapäeval kõikjal, siis sobivad projekti tunnid kõigi ainete juurde ning õpilastele 1.-12. klassini.

Head õpetajad, kui soovite kutsuda oma tundidesse selle projekti külalisõpetajaid, palun logige sisse “Tagasi kooli” infosüsteemi ja märgistage otsingus ITL-i projekt “Reaalainetega edukaks” – nii avaneb nimekiri külalisõpetajatest, kellega saate võtta tunni kokkuleppimiseks ühendust.

Oma huvist saate märku anda ka sel teel, et klõpsate infosüsteemis menüünupul “Projektid” ning liitute ITL-i projektiga. Nii muutute ka ise projekti külalisõpetajatele leitavaks.

Kontaktisik: Doris Põld (doris.pold@itl.ee; 511 4411)

 

Projekti “Reaalainetega edukaks” tegevusi viiakse ellu „Eesti info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kõrghariduse ning  teadus- ja arendustegevuse riikliku programmi 2011-2015 (IKTP)  rakendusprogrammi“ raames. Tegevuste elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond. „Reaalainetega edukaks“ on osa üleeuroopalisest kampaaniast „E-oskused tööhõives 2014“, mille eesmärgiks on tõsta kodanike teadlikkust tööalaste e-oskuste täiendamise vajadusest.

Reaalainetega edukaks toetajad

 

 

 

 

 

 

* *

Kas teadsite, et

  • IKT sektoris on tööjõupuudus?
  • 2012. aasta kevadel läbiviidud uuringu järgi on noorte seas levinud stereotüübid IKT valdkonna töö rutiinsuse ja keerukuse kohta, muuhulgas „patsiga poisi“ stereotüüp?
  • uuringute järgi eeldavad aastal 2015  90% kõikidest töökohtadest esmaste e-oskuste olemasolu?

Just need põhjused ja müüdid on loonud aluse IKT-valdkonna ettevõtete huvile teha koostööd kooliga.