"Reaalainetega edukaks" algatus kutsub osalema!

Kas teadsite, et

  • IKT sektoris on jätkuvalt tööjõupuudus?
  • 2012. aasta kevadel läbiviidud uuringu järgi on noorte seas levinud stereotüübid IKT valdkonna töö rutiinsuse ja keerukuse kohta, muuhulgas „patsiga poisi“ stereotüüp?
  • uuringute järgi eeldavad aastal 2015 90% kõikidest töökohtadest esmaste e-oskuste olemasolu?

Just need põhjused ja müüdid on loonud aluse IKT-valdkonna ettevõtete huvile teha koostööd kooliga.

 

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) veab juba kolmandat aastat eest projekti “Reaalainetega edukaks”. Koolitundidesse saab kutsuda külalisõpetajaid infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooni (IKT) valdkonnast kogu aasta jooksul. Selle kõrval on algatusel oma fookuskuu: märts.

Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniettevõtete töötajad annavad koolides tunde eesmärgiga tõsta noorte huvi tehnoloogia arengu ja reaalainete vastu ning tuua välja nende valdkondade praktilisi rakendusvõimalusi igapäevaelus. Noortele soovitakse näidata, et e-oskused muutuvad järjest enam oluliseks erinevate tööde tegemisel mistahes ametikohal. Samuti juhatatakse kätte viited, kust saada rohkem infot IKT valdkonna kohta. Lisaks tutvustatakse reaalainetega seotud karjäärivõimalusi.

Et IT on kõikjal, siis sobivad projekti tunnid kõigi ainete juurde ning õpilastele 1.-12. klassini. Ideid tunni teemade kohta leiab siin.

Üleskutse õpetajatele

Kui soovite kutsuda oma tundidesse selle projekti külalisõpetajaid, palun logige sisse “Tagasi kooli” infosüsteemi ja märgistage otsingus ITL-i projekt “Reaalainetega edukaks” – nii avaneb nimekiri külalisõpetajatest, kellega saate võtta tunni kokkuleppimiseks ühendust.

Lisaks saate oma huvist anda märku ka sel teel, et klõpsate infosüsteemis menüünupul “Projektid” ning liitute ITL-i projektiga. Nii muutute ka ise projekti külalisõpetajatele leitavaks ja nemad omalt pooltki saavad teiega ühendust võtta.

NB 2015. aastal pakub “Reaalainetega edukaks” ka head võimalust kutsuda samasse kooli samaaegselt erinevaid tunde andma mitmeid IKT-valdkonna külalisõpetajaid korraga. Nii on lihtsam tunnikokkuleppeid organiseerida ning ka õpilased saavad mitmekülgsemalt kogemusi.

Kui olete huvitatud oma koolis mitmete külalisõpetajatega ürituse korraldamisest, kirjutage aadressil liia.ringo@itl.ee ja andke märku järgmisest:

  • mitut külalisõpetajat sooviksite vastu võtta
  • millistesse tundidesse ja vanuseastmetesse, millistel teemadel (kui on eelistusi)
  • millistel kuupäevadel ja kellaaegadel
  • muud mõtted ja oluline info, mis aitaks ettevõtmist planeerida

Lisage ka palun oma kooli nimi ja enda kontaktandmed.

Reaalainetega edukaks - kooli näide

Üleskutse külalisõpetajatele

Head IKT valdkonna esindajad-külalisõpetajad, ootame Teid märku andma oma soovist anda külalistunde samamodi “Tagasi kooli” infosüsteemis “Reaalainetega edukaks” projektiga liitudes. Leppige külalistund kokku oma tuttava õpetajaga või leidke koostööpartner-õpetaja infosüsteemis otsingu kaudu. Lisainfot leiate ka siin lehel.

“Reaalainetega edukaks” kontaktisik: Liia Ringo (liia.ringo@itl.ee; 56 659 699).

Algatuse “Reaalainetega edukaks” tegevusi viiakse ellu „Eesti info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kõrghariduse ning  teadus- ja arendustegevuse riikliku programmi 2011-2015 (IKTP)  rakendusprogrammi“ raames. Tegevuste elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Reaalainetega edukaks logod