Organisatsioonidele

reaalainetega-edukaks-1Kutsume Tagasi Kooli algatuses osalema organisatsioone, kus soovitakse julgustada oma töötajaid või liikmeid minema külalisõpetajaks. Nii saame üheskoos viia külalistundide kaudu õpilasteni erinevate valdkondadega seotud teadmisi, oskusi ja väärtusi.

Leiate siit lehelt soovitusi ja näiteid külalisõpetamise projekti elluviimiseks ning infot selle kohta, kuidas saame omalt poolt projekte toetada.

Külalisõpetamise projekti planeerides tuleks esimese asjana läbi mõelda, millist teadmist ja miks soovite jagada. Lähtekohaks võib olla näiteks soov viia õpilasteni uut infot oma valdkonna kohta, tutvustada neile karjäärivalikuid või aidata õpetajatel uuendada mõne teema õppematerjali.

Vastuse põhjal saab otsustada, milline on külalisõpetamise projekti:

 • Periood – kas korraldada külalisõpetamise nädal/kuu/kvartal või olla valmis andma külalistunde õppeaastaringselt.
 • Piirkond – kas valida külalistundide andmiseks kindel kool/koolid/piirkond või katta külalistundidega kogu Eesti.
 • Vanuseaste – kas viia külalistunnid läbi lasteaias, 1.-5. klassis, 5.-9. klassis, 10.-12. klassis ja/või kutsekoolis.
 • Külalisõpetajate kaasamine – kas kaasata külalisõpetajatena kõik organisatsiooni töötajad või kindla valdkonna esindajad.
 • Külalisõpetajate koolitamine – kas korraldada külalisõpetajate ettevalmistamiseks tunniandmis-, esinemis- või kaasamismeetodite koolitus või valmistub iga külalisõpetaja oma tunniks iseseisvalt.
 • Tundide sisu – kas leppida kokku tunni sõnumid, teemad, tunnikava, slaidimaterjal, õppemängud ja materjalid üheskoos või valmistub iga külalisõpetaja oma tunniks iseseisvalt.
 • Tundide kokkuleppimine – kas leppida külalistunnid kokku otsesuhtluses huvipakkuvate koolidega, Tagasi Kooli infosüsteemi kaudu või mõnel muul moel.
 • Kommunikatsioon – kuidas toimub külalisõpetajate värbamise protsess ning projekti info levitamine õpetajatele, organisatsiooni sisekanalites ja meedias.

Tagasi Kooli algatus toetab külalisõpetamise projekti elluviimist järgnevalt:pildiks

 • Hoiab ajakohasena Tagasi Kooli infosüsteemi, et külalisõpetajad saaksid võtta ühendust valdkonnast huvitatud õpetajatega.
 • Koolitab ja nõustab külalisõpetajaid infosüsteemi kasutamisel.
 • Tutvustab külalisõpetamise projekte Tagasi Kooli infosüsteemiga liitunud õpetajatele suunatud e-kirjades, levitab infot oma kodulehel, Facebookis, koolikülastustel jne.

Juhul kui vajate projekti elluviimiseks lisajõudu, siis pakume ka alljärgnevaid tasulisi teenuseid:

 • tundide kokkuleppimine;
 • tunniandmis- ja kaasavate meetodite koolituste korraldamine;
 • tunnikavade ettevalmistamine külalisõpetajatele;
 • külalisõpetamise projekti juhtimine või assisteerimine ja meediasuhted.

Aastate jooksul oleme koostöös oma heade partneritega osalenud kümnetes erinevates koostööprojektides ja saatnud koolitunde rikastama sadu külalisõpetajaid. Lähemalt saate tutvuda kahe põneva külalistundide projektiga: