Viime läbi!

Külalistunni läbiviimisel soovitame pöörata tähelepanu külalisõpetaja vastuvõtmisele ja tänamisele. Samuti õpilaste õpitu kinnistamisele.

Külalisõpetaja vastuvõtmist soovitame võimalusel teha koostöös õpilastega. Kui õpilased võtavad külalisõpetaja vastu ja juhatavad klassi, saavad nad harjutada oma kooli esindamist ja suhtlemist. Nii saab külalisõpetaja omakorda kontakti õpilastega ja tal on lihtsam tundi sisse elada.

Siit leiad meetodeid, kuidas külalistundi kokku võtta ning kinnistada õpitut:

Iga õpilane ütleb ühe mõtte, mille ta võttis külalistunnist kaasa.
Õpetaja koostab külalistunni ja tekkinud küsimuste põhjal viktoriini.
Õpetaja jagab õpilased rühmadesse ja annab igale grupile suure paberi. Õpilased kirjutavad sinna külalistunnist saadud õppetunnid/tarkused jms. Kui need on kirjas, pannakse tehtud tööd seinale ning rühmad saavad käia klassis ringi ja tutvuda teiste töödega.
Õpetaja esitab külalistunni teema kohta väite ja õpilased paigutavad end klassis mõttelisele joonele, mis väljendab nende seisukohta.
Õpilased joonistavad või koostavad paberitest jm vahenditest külalistunnis kõlama jäänud olulisema mõtte.
Iga õpilane esitab tunni kohta klassikaaslasele ühe küsimuse ning vastaja küsib omal valikul järgmiselt.
Õpetaja koostab külalistunni kohta küsitluse (vt näidist).
Iga õpilane ütleb ühe mõtte, mille ta võttis külalistunnist kaasa.
Külalisõpetaja tänamiseks kingitakse sageli külalisõpetajatele kooli meeneid. Samamoodi sobib külalisõpetaja tänamiseks tagasiside tunnile või avalik tänu, näiteks sellisel moel:

Ideid külalisõpetaja tänamiseks:

  • pilt kogutud tagasisdest (vt meetodeid eespoolt) või paari õpilase kommentaarid tunnile;
  • ühispilt õpilastega;
  • külalistunni ülevaate postitamine kooli FB seinale koos pildiga;
  • õpilaste varasema joonistustöö kinkimine;
  • Siit saad alla laadida tänukirja külalisõpetaja tänamiseks

Tagasiside ja tänu avaldamine jätab võimaluse külalisõpetajaga ka edaspidi koostööd teha, et korraldada uusi külalistunde, aga miks mitte kutsuda külalisõpetaja uurimistöid juhendama, õpilasfirmade mentoriks või küsida võimalust minna külalisõpetaja töökohta ekskursioonile.