Miks kaasata?

Miks kutsuda külalisõpetaja?

õpilased saavad näha, kuidas õpetavat praktikas kasutatakse;

külalisõpetaja kutsumine pakub õpilastele eeskujusid ja ideid tulevikuks;

külalistunniga saad tuua õpilasteni ainealaseid teadmisi ja 21. sajandi oskusi.

Külalisõpetaja saad oma aine- või klassijuhatajatundi kutsuda vaid mõne sammuga. Selleks, et külalistund õnnestuks, tuleks mõelda läbi:

– keda kutsuda külalistundi andma;

– mis on külalistunni teema;

– kuidas külalisõpetajaga kontakteeruda;

– milliseid ettevalmistusi koos õpilastega teha;

– kuidas kinnistada uusi teadmisi ja nendega edasi minna.

Paljude noorte jaoks on raske leida midagi, mis neid huvitaks või millega nad isegi tulevikus tegeleda võiksid.  Külalisõpetamine on selleks ideaalne viis, et noortel oleks võimalus erinevate aladega tutvuda. Külalisõpetaja kooli kutsumine võib olla just võimalus õpilaste arenguks ja inspiratsiooniks oma tulevikutee rajamisel.

–  Elis Grete, õpilane

Õppimine ei tohiks olla kuiv. Külalisõpetaja saab õpilastele näidata, kuidas koolis õpitut reaalses elus vaja on. Näiteks selgitada seda, et akrobaatika on tegelikult matemaatika.

–  Vello Vaher, tsirkuseartist

Koos külalisõpetajaga tuleb elu kooli. Kool ei ole vaid õppeained ja õpikud selleks et luua elust tervikpilti, vajame külalisõpetajaid.

–  Ingrid, õppejuht