Kuidas valmistuda?

Kuidas saada külalistunnist maksimum?

Külalistunni õnnestumise võti seisneb tunni ettevalmistuses koostöös külalisõpetaja ja õpilastega.

Külalisõpetajaga võiksid läbi arutada:

– tunni eesmärgid;

– osapoolte ootused külalistunniks;

– õpilaste varasemad teadmised ja huvid;

– meetodid, mida soovitad õpilastega kasutada (arutelu, grupitöö jne);

– mida on külalistunniks vaja (projektor, paber, kriit, vildikad jms);

– milline on sinu roll külalistunni toimumise ajal (kaasamõtleja, abiline jne);

– millist abi külalisõpetaja veel vajab.

Mida teha enne külalistundi, et õpilastel jätkuks külalisõpetajale küsimusi?

– arutada koos, millised on õpilaste varasemad kogemused;

– lugeda ja analüüsida koos teemakohast teksti;

– koostada külalistunni teema kohta tööleht;

– iga õpilane kirjutab paar asja, mida soovib külalisõpetajalt teada saada;

– panna aktiivsematele küsijatele välja sümboolne auhind.

Siit leiad töölehe, mis ärgitab õpilasi külalisõpetajale küsimusi esitama.