Mis teemal tundi läbi viia

Tunni teema valikul on olulisim kriteerium see, et see oleks Sinu jaoks oluline.

Teema võib põhineda Sinu töökogemusel, olla seotud Sinu hobide, oskuste, teadmiste või muude elukogemustega. Koostöös õpetajaga saad kokku leppida õpilaste vanusele, vajadustele ja huvidele vastava vaatenurga ning käsitlusviisi.

Ideid oma tundide teemade peale mõtlemiseks leiad siin leheküljel.