Kuidas tundi ette valmistada

Õpetamiskooli videod

Koostöös Noored Kooli programmi vilistlastega valmis 2010. aastal spetsiaalselt Tagasi Kooli külalisõpetajate jaoks õpetamiskooli juhendvideote seeria.

Tunni ettevalmistamise alustamiseks soovitame vaadata õpetamiskooli esimest osa, mis räägib sellest, mida on hea teada enne, kui hakkad oma tunni tegevusi planeerima.

Õpetamiskooli teises osas leiate nõuandeid tunni kava koostamiseks.

Õpetamiskooli kolmas osa tutvustab kolme meetodit, mille abil saate õpilasi tunnis aktiivselt kaasa mõtlema kutsuda.

Tunni soovituslikud etapid

Nende kolme abil saate luua oma tunni struktuuri.

1. etapp – tähelepanu haaramine ja tutvustus. Orienteeruv aeg: 10 minutit Küsimused ettevalmistuseks: kes Sa oled, mida oled õppinud, kus töötanud? Miks oled tulnud tundi andma? Mis on tunni eesmärk ja miks on see oluline? Mida saab õpilane uute teadmiste ja oskustega peale hakata?

2. etapp – põhiteema ja õpilaste kaasamine. Orienteeruv aeg: 30 minutit Küsimused ettevalmistuseks: millised on teema 2-3 põhiideed, mida soovid edasi anda? Millised näited teemat selgitavad? Kuidas kaasad õpilasi?

3. etapp – kokkuvõte ja tunni lõpetamine. Orienteeruv aeg: 5 minutit Küsimused ettevalmistuseks: mida õpilastelt tunni lõpus küsida soovid? Mida soovid ise tunni lõpuks õpilastele öelda?

Kuidas rääkida õpilastega oma elukogemusest ja tööst?

Karjäärinõustaja ja karjääriõpetuse õpetaja Tiina Saar toob välja teemad ja küsimused, millele võiks seesuguse tunni üles ehitada.

10 nõuannet tõhusa koolitunni kavandamiseks ja läbiviimiseks

Mõtted selle kohta, mida teha enne tundi, tunni ajal ja pärast tundi.

Enne tundi

1. Uurige välja, kellele Te tundi läbi viima hakkate
Tunni planeerimisel arvestage kõigepealt sellega, kelle jaoks Te seda tegema hakkate. Mis on Teie õpilaste vanus, mis võiks olla nende eelteadmised ja huvid, millisest sõnavarast nad aru saavad? Näiteks 5. klassi õpilased ei pruugi veel teada, mida tähendab sõna “demokraatia”. Tuletage meelde, milline olite ise selles vanuses, suhelge võimalusel oma sihtrühma esindajaga ja uurige lähemat infot koostööpartnerilt õpetajalt, kelle juurde Te tundi andma lähete.

2. Sõnastage oma tunni eesmärk
Mida soovite oma tunniga saavutada? Kas pärast Teie tundi teavad õpilased midagi uut või oskavad midagi uut teha? Tunni eesmärk võib olla sõnastatud näiteks selliselt: “õpilased oskavad pärast minu tundi teha vahet rahvusel ja kodakondsusel.”

3. Planeerige oma tunnile algus ja lõpp
Teil on üldjuhul aega 45 minutit. Võtke ca 10 minutit enda ja algava tunni tutvustamiseks ning jätke 5 minutit lõpetamiseks.

4. Mõelge välja, mis Teie tunnis juhtuma hakkab 
Läbimõeldud ja kirja pandud tunni kava aitab Teil püsida teemas ning hoida silma peal tunni eesmärkidel. Tunni ajalgi saate hoida märkmeid enda läheduses. Planeerige oma tunni käik samm-sammult ning mõelge, mida teete ise ning mida teevad samal ajal õpilased.

Arvestades tunni alustamisele ja kokkuvõttele kuluvat aega, võiksite võtta 15-20 minutit teema edasi andmiseks ning kümmekond minutit õpilaste kaasamiseks. Õpilaste tähelepanu hajub kiiresti, kui nad ei saa aktiivselt osaleda. Mõelge, kuidas tekitada arutelu (näiteks küsige õpilastelt küsimusi või juhendage nad omavahel vestlema) ja/või anna neile muid ülesandeid tegutsemiseks. Küsige vajadusel nõu ka oma koostööpartnerilt õpetajalt või mõnelt teiselt õpetajalt.

5. Mõelge, milliseid materjale Teil vaja läheb
Kas Te tahate jagada õpilastele materjale? Soovite Te kasutada projektorit, et oma teemat illustreerida? Vajate video näitamiseks kõlareid? Mõelge kõigi vajalike materjalide ja vahendite peale varakult enne tundi. Uurige koostööpartnerilt õpetajalt, mis on klassiruumis olemas ja mida sinna on võimalik tunni ajaks juurde organiseerida.

Tunni ajal

6. Tutvustage õpilastele, mis juhtuma hakkab
Pärast enda tutvustamist on kindlasti hea tutvustada õpilastele ka seda, mis on tunni eesmärk ning kuidas selleni jõuate. Õpilasel on kasulik teada, mida ta uue teadmise või oskusega, mida edasi anda tahate, peale saab hakata – sel viisil saab ta seostada need oma huvidega. Nii saavad õpilased tunnis osalemiseks vajaliku eelteadmise ja Teie saate hiljem küsida nende käest, kas ja kuidas eesmärk täidetud sai.

7. Oodake ootamatusi
Neid võib tulla (ja kindlasti tuleb!) mitmesuguseid. Õpilased võivad kätte näidata põneva arutlusliini hoopis otstarbekamalt kui Te ise eelnevalt planeerisite. Ärge jääge oma plaani kinni. Olgu see pigem abivahendiks. Ja kui ka kõik hoopis teisiti minemas on või tekib peas hetkeline tühjus või ootamatu ajavaru, saate näiteks küsida õpilastelt kasvõi seda, mida nad veel Teie tunni teema, Teie või Teie töö kohta teada saada soovivad.

8. Uurige õpilastelt tunni lõpus, mida nad õppisid
Tunni lõpp on väga oluline – kui uurida õpilaste käest, mida nad õppisid, jääb neile toimunu oluliselt paremini meelde. Näiteks võib õpilastel paluda öelda, mida nad tunnis teada said või mis neile huvi pakkus. Vastata võib õpilastel lasta ka kirjalikult – märkmepaberitele või vihikusse. Üldiselt ei ole otstarbekas küsida “Mida me täna tunnis tegime?” – sellele vastatakse enamasti, et kirjutasime, lugesime, kuulasime jmt. Ka andke õpilastele tunni lõpus märku, kui olete valmis vastama nende küsimustele pärast tunni lõppu vahetunnis või e-posti vahendusel või pakute huvilistele võimalust tulla oma töövarjuks vmt.

Pärast tundi

9. Rääkige õpetajaga
Vestelge põgusalt oma koostööpartneri õpetajaga, kes eeldatavasti ka Teie tunnis osales – küsige tema tagasisidet teemade või tunni osade kohta, mis tema meelest õpilasi enim kõnetasid. Võib juhtuda, et õpetajal on järgmine tund kohe algamas või on tal tarvis vahetunnis teha muid pakilisi tegevusi – sellisel juhul leppige kokku telefonikõne või edasine suhtlemine e-kirja teel. Tänage õpetajat ja võimalusel andke talle üle ka tänukiri, mille saate alla laadida siit (leiate sellest nii must-valge kui värvilise versiooni).

10. Analüüsige oma kogemust
Mis läks hästi, mis oli tore? Mida teeksite järgmisel korral teisiti? Jagage oma mõtteid ka sõprade-tuttavatega, samuti on Tagasi Kooli meeskonnal Teie kogemustest suur rõõm kuulda! Võite kasutada oma mõtete edastamiseks nii Tagasi Kooli Facebooki lehte kui e-posti aadressi info@tagasikooli.ee.