Väärt viiteid

Meie ümber on palju põnevaid inimesi ja algatusi ning innustavaid mõtteid ja tegusid, mis loovad sarnaselt “Tagasi kooli” tegemistega tihedamat koostööd kooli ja ülejäänud ühiskonna vahel. Soovime aidata kaasa nende levimisele.

Hea õpetaja, loodame, et leiate siit infot, millega saate oma tegevust rikastada!  

Elamusaasta - viited kodulehel

Elamusaasta on kohtumiste sari, mille raames käivad loomingulised inimesed koolides rääkimas elamustest, mis on nende identiteeti sügavalt vorminud ja mõjutanud – olgu tegemist siis kunstilise elamusega või millegi muuga. Külaskäikude ajal räägivad oma tegevusega ühiskonnas innustavaks eeskujuks olevad inimesed õpilastele lugusid sündmustest, mis on nende elu põhjalikult mõjutanud ja mis muutsid neid inimesteks, kellena me neid praegu tunneme ja hindame. Nad räägivad, kuidas leidsid teeotsad, tänu millele on nende elulugu huvitav ja loominguline. Esinejaid on alati kaks ning nad esindavad erinevaid loomingulisi valdkondi.

Millist väärtust loob Elamusaasta õpetajale?

Külalisi aitab Teil valida erinevate loominguliste valdkondade esindajatest koosnev Elamusaasta töögrupp. Kõnelejate valikul püütakse arvesse võtta iga kooli ja klassi eripära, samuti ürituse konteksti ja kõnelejate tausta.

Elamusaastal on olemas ka kalender, mille abil saate oma eelistustest märku anda.

Ettevõtlik kool koduleheleEttevõtlik Kool on haridusprogramm, mis on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. 

Ettevõtlikus õppes on hariduse eesmärgiks seatud ettevõtliku hoiaku kujundamine. Ettevõtliku Kooli mudel on rakendamiseks tervele haridusasutusele.

Millist väärtust loob Ettevõtlik Kool õpetajale?

Ettevõtliku Kooli mudeli rakendamine aitab:

  • siduda õpitut päriseluga,
  • teha edukat koostööd lastevanematega ja partneritega,
  • muuta õppetööd huvitavamaks,
  • tuua sära silmadesse nii õpilastele kui õpetajatele,
  • panustada kohaliku kogukonna heaks.

Minuraha.eeMinuraha.ee on Finantsinspektsiooni poolt loodud sõltumatu tarbijaveeb, et vahendada erapooletut infot, kuidas rahaasju arukalt korraldada.  Lehelt leiab kasulikku informatsiooni rahaasjade haldamise kohta eri elusündmuste korral ja otsuste tegemiseks vajalike teenuste valikul. Jagatakse viiteid abivahenditele rahaasjade haldamiseks ning eelarve planeerimiseks.

Millist väärtust loob Minuraha.ee õpetajale?

Spetsiaalselt õpetajate jaoks on välja töötatud materjalid ja viited veebilehtedele, mis aitavad selgitada õpilastele rahaasjade põhitõdesid: sealhulgas nii praktilisi ülesandeid, kus arvutamisoskus seostatakse igapäevaste majandamisküsimustega, kui ka laiemalt rahaasju käsitlevaid tunnimaterjale ja arutluse teemasid. Selleks on avatud eraldi veebileht.

Unistused ellu! logo

Unistused ellu! on ettevõtete koostöövõrgustik, kuhu on koondunud ettevõtted ja organisatsioonid, kes aitavad kaasa sellele, et Eesti noorte silmad säraksid ja õppimine koolis oleks elulähedasem. Üksteisega jagatakse kogemusi ja teemakohast infot, nii et iga võrgustiku partner võiks oma toetustegevusi üldiste arengutega paremini sidustada ning ühiskonnas suuremat lisaväärtust luua. Muuhulgas tegutsetakse selle nimel, et igal ettevõttel oleks oma partnerkool või -koolid ja igal koolil oma partnerettevõtted.

Millist väärtust loob Unistused ellu! õpetajale?

Mõned näited:

  • Unistused ellu! partnerite lehel saate teada võrgustiku partnerite käimasolevatest toetustegevustest ja sellest, millised on kaasalöömise võimalused.
  • Unistused ellu! algatuste lehel leiate infot noorte ettevõtlikkust edendavatest või noorte endi poolt välja mõeldud koostööd otsivatest algatustest, kellega ühiselt häid ideid ellu viia.
  • Unistused ellu! ettevõtlusõppe lehel saate tutvuda mõtetega, mis aitavad Teil toetada oma õpilastes ettevõtlikkuse kasvamist. Vaadake kindlasti ka Ettevõtlusõppe kogukonda Koolielu portaalis, mida täiendatakse pidevalt põnevate materjalide ja lugudega õppetöö elulähedasemaks muutmiseks.