Üleskutse

Hea õpetaja!

Õpetamistöös rakendate erinevaid meetodeid ja õppevorme, mis aitavad õpilastel kujundada arusaamist iseendast ja meid ümbritsevast. Kindlasti olete osana sellest kutsunud tundidesse ka külalisõpetajaid, korraldanud õppekäike ja teinud muul viisil koostööd inimestega väljaspoolt kooli.

„Tagasi kooli“ on kodanikualgatus, mille missioon on hõlbustada Teil sobilike koostööpartnerite leidmist. Soovime, et seeläbi võiksid jõuda õpilasteni veelgi rohkem praktilisi teadmisi ja kogemusi erinevatest eluvaldkondadest ning et nii Teie kui külalisõpetajad saaksid laiendada oma kontaktidevõrgustikku inimestega, kellega on kasulik ja põnev koostööd teha. Ühiselt saame muuta õpilaste õppimist tähendusrikkamaks, arendades samal ajal ka iseend.

Kutsume “Tagasi kooli” algatuses kaasa lööma kõiki huvilisi õpetajaid üle Eesti.
Ettevõtmises osalemine tähendab seda, et olete avatud koostööks külalisõpetajatega ning mõtlema ühiselt välja võimalusi, kuidas nende oskusi ja teadmisi õppetöös kasutada. Külalisõpetajate kaasamine võib hõlmata ka ekskursioone, uurimistööde juhendamist, mentoriks olemist, ürituste ühist läbiviimist jmt.

Koostöö alustamiseks on lihtne esimene samm: vähemalt üks koolitund, mille läbiviimisel külalisõpetaja osaleb.

Kokkuvõte põhjustest, miks “Tagasi kooli” algatuses osaleda 

Nii toome õpilasteni praktilisi teadmisi ja kogemusi
Nii loome uusi innustavaid kogemisi õpilastele, külalisõpetajatele ja iseendale
Nii tugevdame suhteid lapsevanemate ja vilistlastega
Nii leiame uusi mõttekaaslasi ja koostööpartnerieid
Nii suurendame ülejäänud ühiskonna haridusse kaasatust

Põhjuseid on muidugi veelgi. Võtke arvesse just enda ja oma kooli huve ja vajadusi ning keskenduge sellele, mis on Teie jaoks olulisim. Kindel on igal juhul, et “Tagasi kooli” algatuses osaledes toetate ideed, et Eesti haridus vajab eri elualade ja kogemustega inimeste panust.

Nüüd on pall Teie käes!