Meelespea

Külalistundide sisu

“Tagasi kooli” külalistunnid on haridusliku eesmärgiga ning on suunatud õpilaste jaoks tähendusrikka õppimise võimaldamisele. Külalisõpetajatelt on oodatud hea tava järgimine, mille kohaselt ei reklaamita tundides ei tooteid ega teenuseid ning ei jagata reklaammaterjale ega -tooteid.

Hea tava eiramise korral on Teil õigus vajadusel tund peatada. Samuti andke palun viivitamatult märku korraldajatele, kes saavad rakendada õigust peatada külalisõpetaja osalemine “Tagasi kooli” algatuses.

Külalistunni ettevalmistus

Külalistunni ettevalmistamisel on Teil oluline roll külalisõpetaja teavitamisel õpilaste huvidest ja ootustest, samuti Teie enda ootustest. Ettevalmistuse käigus saate teha külalisõpetajaga kokkulepped nii külalistunni sisu kui vormi kohta, konsulteerides külalisõpetajat teema esitamise rõhuasetuste ja meetodite valikul.

Külalistunni toimumine

Tunni alguses on oodatud Teie sissejuhatus. Külalistunni toimumise ajal on oodatud see, et viibite klassiruumis: nii tagate seoste loomise eelnevate ja järgnevate tundide vahel ning saate ootamatuste korral võtta ette vajalikke samme. Tunni lõppedes on Teie võimalus teha kokkuvõte ning külalisõpetajat tänada.