Head kaasmaalased, “Tagasi kooli” nädal ootab meid!

16.–20. veebruaril on õpetajad oodatud avama oma klasside uksi üle Eesti ühe korraga ning külalisõpetajad on oodatud neist sisse astuma. Just siis, vabariigi aastapäeva eel, on tähendusrikas aeg selleks, et anda panus meie tulevase põlvkonna heaks. Teeme koos teoks 1 000 külalistundi Eesti tulevikule!

“Tagasi kooli” nädala põhimõte on aastate jooksul välja kujunenud: tunni teema saavad iga külalisõpetaja ja õpetaja omavahel kokku leppida – olgu see tööst, hobidest või muust. Kõike olulisem on see, et teema on külalisõpetajale südamelähedane – et ta sellega ka õpilasi sütitada saaks.

Lisaks on tänavu külalistundide jaoks ka fookusteema: “Inimene ja ühiskond”. See on vabatahtlik võimalus neile, kes soovivad sellest kinni haarata. Meie selja taga on tormiline 2014. aasta koos sündmustega, mis meie ühiskonda raputasid. Meie ees on riigikogu valimised. On oluline aeg inimeseks ja kodanikuks olemise mõtestamiseks ning ühiskonna ja Eesti elu üle arutlemiseks. Ootame kõiki, keda need märksõnad kõnetavad, võimalusel oma tundi nendega seostama just niisugusel viisil, nagu teile sobib*.

Et sel aastal leiavad vabariigi aastapäeva tähistamise suured sündmused aset Ida-Virumaal, kutsume kõiki külalisõpetajaid, kelllel see on võimalik, andma mõnd külalistundi samuti just seal piirkonnas.

Lisaks tasub meeles pidada, et külalistundi ei pea andma külalisõpetaja üksi – seda saab teha koos hea sõbra või kolleegiga!

Külalistunni kokku leppimiseks logige sisse “Tagasi kooli” infosüsteemi ning leidke sobiv koostööpartner – õpetajatel külalisõpetaja ning külalisõpetajatel õpetaja. Selle kõrval olete alati oodatud soovi korral kasutama omaenda võrgustikku, et jõuda eelistatud külalisõpetaja või õpetajani!

Toome koos külalistunnid igasse Eesti kooli, iga Eesti õpilase juurde!

 

*Mõned ideed külalistundide teemadeks seoses inimese ja ühiskonna märksõnadega: kõik me saame koos õpilastega arutleda Eesti elu ja tuleviku üle ning rääkida sellest, mida meile tähendab Eesti kodanikuks olemine; teadusehuvilised võiksid koos õpilastega otsida näiteks vastust küsimusele, kuidas aitab teadus inimestel ja ühiskonnal toimida; fotograafiasõbrad saaksid arutleda näiteks selle üle, milline on fotograafia mõju ühiskonnale. Olete teretulnud leidma just teile sobivat vaatenurka!

Fookusteema “Inimene ja ühiskond” toetamiseks kutsume sel aastal “Tagasi kooli” nädala partneriks erisuguseid katusorganisatsioone kõigist kolmest sektorist. Iga partneri juurest osaleb esindajaid “Tagasi kooli” nädalal külalisõpetajatena, lisaks aitavad partnerid kaasa üleskutse levitamisele oma võrgustikus.

2015. aasta “Tagasi kooli” nädala partnerid

Avatud Eesti Fond
Domus Dorpatensis
Eesti Koostöö Kogu
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit
Eesti Noorteühenduste Liit

Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Õiguskantsleri Kantselei