"Tagasi kooli" mõju mõõtmisest

“Tagasi kooli” tänases arengufaasis mõõdame algatuse ja külalistundide mõju peamiselt kolmel viisil:

  1. infosüsteemis registreeritud andmed
  2. algatuses osalejate küsitlused
  3. külalisõpetajate, õpetajate ja õpilaste lood

 

Jooksvalt on igal hetkel “Tagasi kooli” kodulehe päises näha algatuse keskset tegevust, külalistunde puudutav statistika: läbiviidud külalistundide arv, külalistundides osalenud õpilate arv, külalistunde läbi viinud külalisõpetajate arv, külalisõpetajaid vastu võtnud õpetajate arv ning koolide arv, kus külalistunnid on aset leidnud. Lugerid käivitusid 2013. aasta jaanuaris, kui “Tagasi kooli” algatus muutus aastaringseks.

Siinsetel lehekülgedel toome samm-sammult välja muudki algatuse mõju iseloomustavat teavet ja ettevõtmisi:

  • 2013. aastal algatuses osalenud koolide ülevaade – need on koolid, kus õpetajad on teinud koostööd külalisõpetajatega ning külalistund on registreeritud ka “Tagasi kooli” infosüsteemis
  • üleskutse jutustada lugu külalisõpetajast, kelle tund on mõjutanud elusid
  • “Tagasi kooli” algatusega seotud tegevuste ning kooli ja ülejäänud ühiskonna koostöö teemalise diskussiooni kajastused meedias