Kuristiku Gümnaasiumis andsid “Tagasi kooli” päeval tunde 23 külalisõpetajat

Kuristiku Gümnaasiumis andsid “Tagasi kooli” päeval tunde 23 külalisõpetajat

DSC_031318. veebruaril toimus Kuristiku Gümnaasiumis “Tagasi kooli” päev, kus on juba traditsiooniks saanud see, et külalisõpetajad annavad päeva teist tundi kõigis klassides esimesest kaheteistkümnendani.

Õppealajuhataja Siiri Aiaste eestvedamisel tulid seekord külalisõpetajateks nii vilistlased kui erinevate tööalade esindajad. Tundides käsitleti teemasid loomade elust ja arstimisest ja politseiniku tööst naiskodukatse, liiklusohutuse, telesaate valmimise ja karjäärivalikute tegemiseni. Pärast tundi said kõik külalised kokku õpetajate toas, et muljeid jagada ning kooli töötajatega mõtteid vahetada.

Toimunut kajastas ka 18. veebruari Aktuaalne Kaamera (vaata klippi hetkest 28:15).

Milliseid mõtteid külalisõpetajad soovisid õpilasteni tuua ning milliseid mõtteid, õppetunde ja elamusi õpetamine ja koolis käik neile andis?

“Mind kõnetas küsimus, mida ma ise oleksin tahtnud teada, kui koolis õppisin. Rääkisin sellest, mis võiks juhtuda peale kooli, rääksisin raha teenimisest ja kulutamisest. Õpilased tõstsid kätt, ei vaadanud aknast välja.”

“Andsin teisele klassile ajaloo tundi. Ajalugu teises klassis ei ole, aga tahtsin tekitada huvi teema vastu. Palusin küsida küsimusi. Muuhulgas uuriti minult, mis juhtub inimesega pärast surma.”

“Minu arvates on kõige tähtsam tänapäeva maailmas hakkamasaamiseks koostöö ja õppimine. Neil teemadel rääkisime ka tunnis.”

“Arutlesime õpilastega selle üle, kes on nende sõbrad. Sõbrad, tuttavad ja klassikaaslased on need inimesed, kes meie edasist elu kujundavad. “

“Minu eesmärk oli saada õpilased mõtlema selle üle, miks on vaja õppida.”

“Tahtsin anda perspektiivi sellest, mis saab siis, kui kool läbi saab. Küsisin õpilastelt, mis võiks olla nende kaugem eesmärk, julgustasin koolis õppima. Ja kõige parem tagasiside on see, mis tuleb noortelt kohe.”

“Julgustasin õpilasi tegelema sellega, mis neil hästi välja tuleb, sellest tuleb elus rahulolu ja õnnetunne.”

“Õpilased olid väga teadlikud liiklusohutusest. See oli ootamatu, kui targad nad on.”

“Olen ettevõtja, soovin murda mõtteviisi, et jõukad inimesed on pahad. Kui toetatakse selliseid eelarvamusi, siis inimesed ei taha ettevõtjaks hakata.”

“Minu jaoks oli üheks väärtuseks tulla tagasi oma nooruspõlve kodukohta, Lasnamäele. Ümbruskond on korda tehtud. Sain näha, kui ilusas koolikeskkonnas õpilased õpivad, kui priviligeeritud õpilased tänapäeval tegelikult on.”