Eesti Noorteühenduste Liit tegi kokkuvõte “Tagasi kooli” nädala külalistundidest

Eesti Noorteühenduste Liit tegi kokkuvõte “Tagasi kooli” nädala külalistundidest

Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse aseesimees Triin Bõstrov kirjutas “Tagasi kooli” nädalal kogetust 27. veebruari Õpetajate Lehes.

 

Kui noorelt tahavad noored valima minna? 

16.-20. veebruaril toimus „Tagasi kooli“ nädal, mille raames külastasid Eesti Noorteühenduste Liidu esindajad Paldiski põhikooli, Saku gümnaasiumi, Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi, Vara põhikooli, Kiviõli 1. keskkooli ja Kuressaare Vanalinna kooli.

Külalistundides uuriti peamiselt seda, kas noored tunnevad piisavalt huvi poliitika ja ühiskonna vastu, et neile juba 16-aastaselt valimisõigust anda. Veebruaris toimunud varivalimiste debatid kinnitasid, et paljude noorte huvi ühiskonnas toimuva vastu on suur, sest saalid olid neid pilgeni täis. Ka loogiliselt võttes poleks 16-aastaselt valimine midagi erakordset, sest 14-aastast kodanikku saab võtta vastutusele väär-või kuriteo pärast. 15-aastaselt on noorel õigus astuda vanemate nõusolekuil abiellu. Seksuaalelu alustamise legaalne vanus on 14 eluaastat.

Mida noored koolides rääkisid

Tartumaa noortekogu esimees Mihkel Sari külastas Vara põhikooli ja sealsed koolinoored olid valimisea langetamise poolt, kuid leidsid, et tuleks rohkem rõhutada, et see puudutab ainult kohalikku tasandit.

Varivalimiste projektijuht Eveli Jõesaar täheldas Saku gümnaasiumi külastades, et need noored kipuvad ennast alahindama valimisea langetamise protsessi taustal.

Varivalimiste projekti assistent Annika Ader märkis, et Saku gümnaasiumi kolme klassi noored arvasid, et võiks keelustada valimisreklaamid, sest need mõjutavad kõiki valijaid liialt palju.

Jõgevamaa noortekogu president Sigrid Laurikainen käis tundi andmas Paldiski põhikoolis ja seal jõudsid noored arvamusele, et noorte ühiskondliku aktiivsuse tõstmiseks võiks Paldiskis luua ka noortevolikogu.

Saku gümnaasiumis käinud varivalimiste projekti assistent Annika Ader aga lisas, et koolides tuleks noorteorganisatsioone rohkem tutvustada, sest kui ta küsis, mida tähendab lühend ENL (Eesti Noorteühenduste Liit), siis sai ta üheks vastuseks Eesti Naiste Liit.

Pärast „Tagasi kooli!“ nädalat said ENL-i noored õpetajad külastatud koolidest e-kirju ja nendega võeti ühendust ka Facebookis. Vara põhikooli ajalooõpetaja aga saatis ENL-ile kirja, kus märkis, et kõik nende õpilased mõtlesid külalistunnis aktiivselt kaasa ning andsid tunni kohta ainult positiivset tagasisidet.

Pole midagi paremat, kui teadmine, et sinu organisatsiooni tegevus on pannud noortel silmad särama.

 

Eesti Noorteühenduste Liit on üks 2015. aasta “Tagasi kooli” nädala partneritest.