Kuidas rääkida õpilastega oma elukogemusest ja tööst?

01

Siin on karjäärinõustajalt ja karjääriõpetuse õpetajalt Tiina Saarelt mõned küsimused, mis on abiks külalisõpetaja elukogemusele ja tööle keskenduva tunni või muus vormis vestluse planeerimisel.

Neid küsimusi on oodatud enda jaoks kohaldama ja kasutusse võtma nii külalisõpetajad, kes oma elukogemuste ja töö teemalist tegevust planeerivad, kui õpetajad, kes on mõtlemas läbi, millistele küsimustele nad soovivad suunata külalisõpetajat vestluses õpilastega vastama.

 

1. Kelleks tahtsin saada

 • Kelleks tahtsin saada lasteaia ajal ja koolis käies? Kui Teil olid erinevatel aegadel erinevad soovid, rääkige neist lähemalt
 • Milliseid mänge meeldis lapsepõlves mängida?
 • Millist tööd minu vanemad tegid?
 • Millised on põlvkondadevahelised erinevused – millised ametid olid siis ja millised on täna enim levinud; kas toonased ametid on täna üldse olemas?
 • Kui palju mõjutas minu otsuseid vanemate eriala valik (soov olla vanemate moodi vs vastandumine?)

2. Koolikogemus

 • Milline õpilane ma olin?
 • Mis ained mulle koolis meeldisid ja ei meeldinud? Miks?
 • Millistes ainetes olin tugev? Mis valmistas peavalu?
 • Milliseid järeldusi minu ainealaste eelistuste põhjal oleks võinud teha – milline eriala oleks võinud olla sobiv?
 • Kas ja kuidas ainetepõhised sümpaatiad mõjutasid minu hilisemaid valikuid tegelikult?
 • Milliseid erialasid kaalusin keskkooli lõpus? Mis mind valikute tegemisel enim mõjutas (hetke trend, sõbrad, keskkond vms)?
 • Milline on minu tänaste tegemiste reaalne seos koolis õpituga ehk kui palju kasutan koolis saadud teadmisi ja kogemusi igapäevaselt?

 3. Töökogemus

 • Kuidas see valdkond, millega olen seotud, muudab maailma paremaks? Keda aidatakse ja kuidas?
 • Milliseid ühiskonnale kasulikke muutusi minu tegevusvaldkonna areng kaasa toob?
 • Mis on minu töö nö „nähtav jälg“?
 • Milline on minu tööpäev – kirjeldada igapäevast tegevust, millistele tegevustele ja kui palju aega kulub?
 • Milline on minu töökeskkond?
 • Millised on eeldused, et olla edukas minu ametis?
 • Kus saab õppida minu eriala? Kust saab lisainfot minu eriala kohta?

4. Minu unistused ja tänane reaalsus, minu areng, õppetunnid

 • Kas on õnnestunud tekitada ja säilitada kooskõla minu väärtuste, isiksuseomaduste ja minu tööalaste valikute vahel?
 • Milliseid õppetunde väärtustan enim?
 • Milliseid oskusi olen saanud endas arendada? Milliseid teadmisi rikastada?
 • Kui lähedal on minu tänane tegevus nö minu „unistuste tööle“?

Mõned näpunäited külalisõpetajale veel

 • Jutustage lugusid – jagage põnevaid juhtumusi enda kogemustest: näiteks mida Te ei oleks osanud ette arvata, et üks või teine valik või töö kaasa toob
 • Murdke müüte – näiteks oma ametiga seotud müüdid
 • Rääkige kurioosumitest – vastuolulistest olukordadest, erakordsetest elamustest, suurimatest raskustest ja õnnestumistest, väljakutsetest, kõige keerukamatest ja kõige ägedamatest päevadest Teie karjääris ja elus, oma tööalastest õudusunenägudest ja ideaalidest
 • Jagage pilte jm visuaale
 • Mida ütleksite endale, kui saaksite ajas tagasi minna?

 

PS Teemasid ja küsimusi saate koguda ka otse õpilastelt – näiteks külalisõpetaja CV põhjal ja õpetaja kaasabil enne tundi või juba vahetult tunni toimumise ajal.