Tagasi Kooli projekt aitab tutvustada ELi temaatikat

Tagasi Kooli projekt aitab tutvustada ELi temaatikat

Sel nädalal lähevad Euroopa Liidu (EL) Nõukogu eesistumisega seotud ametnikud tagasi kooli.

9. mail, tähistasid kõik Euroopa riigid traditsiooniliselt Euroopa päeva. Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise meeskond soovib aga ühest päevast teha terve nädala – 8.-12. maini toimubki Tagasi Kooli Euroopa nädal.

Esimesed tunnid Eesti erinevates paikades on juba antud ning piltidel ka esimesed rõõmsameelsed koolilapsed ja külalisõpetajad.

Ühe nädala jooksul annavad ametnikud üle 50 külalistunni, ligi tuhandele õpilasele, 6.–12. klassidest Eesti eri paigus. Külalistunnis tutvustavad külalisõpetajad EL-iga seotud päevakajalisi teemasid, Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega seotud vastutusi ja võimalusi ning selgitavad noortele avaliku sektori töö olemust ametnike isikliku kogemuse kaudu.

Jaga oma Euroopa nädala kogemust meiega ka: info@tagasikooli.ee

Euroopa Liit koolitundides:

Eesti inimesed hakkavad peagi tööle Euroopa Liidu Nõukogus kõikide liikmesriikide vaheliste arutelude eestvedajatena, see pakub meie ametnikele suurepärase sissevaate ja vahetu kogemuse EL toimimise ning ühiste otsuste sündimise osas. Suur osa toimuvast tuleb meile ka koju kätte – Eestis toimub kokku üle paarisaja sisulise kohtumise, visiidi ja konverentsi, kuhu saabuvad kümned tuhanded külalised Euroopast, et arutada kõige olulisemaid ühiseid teemasid. Seega annab eesistumise aeg suurepärase võimaluse tuua Euroopa Liit meile endile lähemale ning saada selle toimimisest ka paremini aru.

Olukord EL temaatika käsitlemisel koolides ei ole ideaalne. Riigikantselei tellimusel 2011. aastal läbi viidud uuringus selgus fookusgruppide intervjuudest, et suur osa ELiga seonduvaid teemasid delegeeritakse hetkel koolist välja – kas siis välislektoritele või koolivälise harrastusena. Kuigi Tallinna Ülikool on nii 9. kui ka 12. klassidele valikaine Euroopa Liit kava välja töötatud, pole see koolides levinud, mistõttu piirneb ELi teemade õppimine ühiskonnaõpetuse tunniga. See peegeldub ka viimastes uuringutulemustes, mis näitavad et kuigi EL-i toetus püsib eestlaste hulgas jätkuvalt kõrge (77%), on teadlikkus Eesti eesmärkidest ja huvidest ELis märksa madalam (47%).

Mida rohkem on ärksaid ja teadlikke noori Eesti huvide eest seismas tulevikus, seda tugevam on ka meie positsioon Euroopa Liidu riikide ühislaua taga. Seetõttu loodame, et külalisõpetaja visiit võib mõjutada ka noorte edasist õpingute – ja erialavalikut ning tõsta huvi avalikus sektoris ning EL suunal töötamise vastu. Külalisõpetajaks olemine on vabatahtlik ja see ei ole tasustatud. Kindlasti annab õpetajarolli sattumine ja noortega kohtumine ka ametnikele endile toreda võimaluse vaadata oma tööd ja tegemisi uue värske nurga alt.

Projekti aitavad ellu viia MTÜ Tagasi Kooli ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse tugivõrgustik Europe Direct.

Allikas: Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine