Ruumikultuur

Arhitektuurikool koostöös algatusega Tagasi Kooli pakub gümnasistidele võimaluse kaasa mõelda ruumikultuuri teemalistes töötubades. Kui Sinu õpilased võiksid ruumikultuurist teadlikumaks saada, kutsu arhitekt oma kooli külla! 

Laste- ja noortekultuuri aasta “Mina ka!” raames külastavad arhitektid koole üle Eesti ning viivad läbi 1,5 tunniseid töötubasid. Töötubades arutavad arhitektid noortega seda, kuidas me ehitatud keskkonda mõistame, kasutame ja loome. Töötoad toimuvad 2017 aasta kevadel ja sügisel.

Miks ruumikultuurist õpilastega rääkida? Arhitektuur on elukeskkond. Üle poole kogu Maa elanikkonnast elab linnades. Isegi maal elades on vahetu elukeskkond inimese loodud. Arhitektuur on lai nähtus, millega puutume kõik iga päev kokku. Võime isegi öelda, et me ei saagi muudmoodi – ruumist ei ole võimalik välja minna. On loomulik selle vastu huvi tunda ja ruumi paremini mõistma õppida.

Projekti juhtis Merle Tiigisoon, merle@tagasikooli.ee, telefon 513 1231.

Lisainfot töötubade sisu kohta saab Kaire Nõmmelt aadressil kaire@arhitektuurikool.ee või telefonilt 5097446.

arhitektidega ruumikultuur

Aasta 2017 on laste- ja noorte kultuuriaasta, mis väärtustab last ja noort nii looja kui ka publikuna. Teema-aasta tunnuslause “Mina ka!” ning märksõnad iseolemine ja koostegutsemine kutsuvad nii ise kui ka koos teistega loovalt mõtlema ja ideid ellu viima. Teema-aasta on ellu kutsunud kultuuriministeerium ning selle läbiviimist koordineerib Eesti Lastekirjanduse Keskus. Vaata lisa www.minaka.ee