Tagasi kooli – aastaringselt

Alates 2013 / 2014 kooliaastast on “Tagasi kooli” võimalused aastaringsed! Algatusega saavad liituda uued huvilised ning alati on siia lehele oodatud need, kes on juba varem registreerunud – “Tagasi kooli” infosüsteem aitab üles leida just need inimesed, kellega koostööks langevad kokku sobivad eeltingimused – sisu, aeg ja ruum.

“Tagasi kooli” algatuse eesmärk on jätkuvalt sama, mis 2007. aastal tegevust alustades: aidata kaasa koolide ja ülejäänud ühiskonna vahelise koostöö suurenemisele, et õpetajad ja külalisõpetajad viiksid koos õpilastega ellu ideid, mis loovad õpilastele tähendusrikkamat õppimist ning arendavad ka neid ennast.

Kord aastas, Eesti Vabariigi aastapäeva ümbruses, toimub “Tagasi kooli” fookusnädal. Oma fookusnädalaid või -kuid on oodatud korraldama ka erinevad projektid (nt on varasemalt toimunud Reaalainetega edukaks nädal, HIV-teemalise eriprojekti nädal ja Muinsuskaitsekuu, Energeetikud tagasi kooli nädal). Tundide ja teiste koostöiste tegevuste kokkuleppimine on oodatud aga igaks muuks ajaks samamoodi – et need võiks toimuda just siis, kui osapooltel selleks võimalus ja vajadus on.

Rikastavaid elamusi ning rõõmu uutest teadmistest ja kogemustest!

“Tagasi kooli” kiirkursus

“Tagasi kooli” sõnavara

  • Õpetaja - koolis töötav õpetaja
  • Külalisõpetaja - inimene, kes töötab teistel elualadel ja on huvitatud andma oma panust õpilaste arengusse ning Eesti haridusellu vähemalt ühte koolitundi andes
  • Koostööpartner - tunni kokkuleppimiseks ja läbiviimiseks vajalik teine osapool: õpetajal külalisõpetaja ja külalisõpetajal õpetaja

 

“Tagasi kooli” registreerumise A ja O

1. Täitke oma profiil - sel viisil muutute potentsiaalsetele koostööpartneritele leitavaks.

2. Kasutage otsingut, et leida süsteemi registreerunute seast Teie huvidele ning piirkondlikele ja muudele võimalustele vastavaid koostööpartnereid. Võtke nendega ühendust ja pidage plaani tegevuste osas, mida koos õpilaste jaoks ette võtta. Vahepeal võib ka juhtuda see, et mõni potentsiaalne koostööpartner Teid ise üles leiab!

Infosüsteemi kohta saate lähemalt lugeda siin.

  • Täname toetamast!