100 e-külalistundi Eesti sünnipäevaks

Mõtestame koos Eesti ühiskonnas toimuvat, unistame ja anname ideid Eesti elu paremaks loomisel. 2017/18 õppeaastal tähistame Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva. Tahame, et just sellel märgilisel aastal tuleksid kõik Eesti õpilased kokku ühtsesse virtuaalsesse klassiruumi ja arutleksid koos külalisõpetajate ja õpetajatega teemadel, mis neile täna Eestis olulised. Seda teeme sajas e-külalistunnis, mis on ühtlasi Tagasi Kooli ja partnerite kingitus Eestile sellel märgilisel tähtpäeval.

E-külalistunnid aitab koolidesse tuua EV100, Swedbank Eesti, Overall Eesti ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Vaata ka kõiki Eesti sünnipäevakingitusi siit!

Igal kuul võtame vaatluse alla erinevad teemad:

20.-22. september – Minu võimaluste Eesti

11.-13. oktoober – Karjäärikuu

08.-10. november – Terve mina

10.-12. jaanuar – Tulevikutehnoloogiad

07.-09. veebruar – Eriline Eesti

07.-09. märts – Turvaliselt maailmas

11.-13. aprill – Loodus

09.-11. mai – Varia

Mis on e-külalistund?

E-külalistund on 45-minutiline koolitund, millest 15-20 minutit viib läbi külalisõpetaja ja seda Youtube’i otseülekandena. See tähendab, et korraga võib ühest tunnist osa võtta mistahes arv õpilasi kõikidest koolidest üle Eesti. Kõik õpilased saavad külalisõpetajaga suhelda tunni ajal ühise jututoa abil.

Tunnid toimuvad kahel viisil:

1) Hariduslik videoblogi. Külalisõpetaja peab tööpäeval videoblogi ja võtab õpilased endaga tööpäeva jooksul kaasa. Youtube’i otseülekande ajal saab külalisõpetajaga suhelda kirjalikult jutuaknas.

2) Arutelu. Külalisõpetaja arutleb koos õpilastega Youtube’i otseülekande ajal reaalaajas teemal ning vastab küsimustele tunni viimasel viiel minutil.

Tunni teise poole läbiviimiseks pakub Tagasi Kooli õpetajatele lisamaterjalid ja meetodisoovitused, millega saab õpilasi aktiivselt kaasata. Need materjalid saab õpetaja hiljemalt üks nädal enne tundi. Materjalid koondame pärast ülekandeid Tagasi Kooli kodulehele.

Kes osalevad e-külalistundides?

E-külalistundidest võivad osa võtta kõik Eesti kooliõpilased nii Eestis kui välismaal. Tunnid toimuvad peamiselt eesti keeles aga ka inglise ja vene keeles.

Oleme iga tunni planeerinud ja ettevalmistanud konkreetseid klasse silmas pidades. Kui aga näiteks I kooliastme tunni teema ja külalisõpetaja pakub huvi näiteks mõnele neljandale klassile, siis olete samuti oodatud tunnist osa võtma. Andke sellest meile siis palun teada.

Tunniplaani saab vaadata ja end registreerida siin.

Mis teemadel tunnid on?

E-külalistundide teemad pakkusid välja õpilased ning need on seotud ainetundides käsitletavate teemadega. Loe, kuidas kogusime õpilastelt nende olulisi küsimusi siit. Iga tund ongi inspireeritud ühest õpilase küsimusest.

Olenevalt konkreetse e-külalistunni teemast toetab tund erinevatele ainetundidele seatud eesmärke, läbivaid teemasid ja üldpädevuste arengut. Tunde saab siduda näiteks klassijuhataja, eesti keele ja kirjanduse, vene keele jt tundidega, samuti valikainetega, näiteks majandus ja karjääriõpetus. E-külalistunnid on ühiskonnas aktuaalsetel teemadel, näiteks sallivus, aktiivseks kodanikuks olemine, digitehnoloogia areng, julgeolek jne.

Iga tunni juures toome välja, mis konkreetseid pädevusi tund toetab.

Igal kuul võtame vaatluse alla erinevad teemad:

20.-22. september – Minu võimaluste Eesti

11.-13. oktoober – Karjäärikuu

08.-10. november – Terve mina

10.-12. jaanuar – Tulevikutehnoloogiad

07.-09. veebruar – Eriline Eesti

07.-09. märts – Turvaliselt maailmas

11.-13. aprill – Loodus

09.-11. mai – Varia

Kuidas osaleda?

E-külalistunnist osavõtmiseks on vaja end tunniplaanis registreerida. Seda saad teha siin. Klassiga tunnis osalemiseks on vaja stabiilset internetiühendust, arvutit ja kõlareid. Tunnid kanname üle Youtube’i keskkonnas ning vestluses osalemiseks on vaja sisse logida oma google’i kontoga. E-külalistunnid salvestame videotena ja teeme õpetajatele ja õpilastele kättesaadavaks.