Õpilased esitasid 1100 olulist küsimust

2017. aasta mais kogusime koos õpetajate kokku õpilaste tuhat olulist küsimust, et nendest lähtuvalt töötada välja 100 e-külalistunni teemad.

Aitäh kõikidele õpilastele, kes oma küsimused kirja panid. Suur tänu ka kõikidele koolidele, õpetajatele ja kaasamõtlejatele, kes suunasid õpilasi oma küsimusi esitama.

Screen Shot 2017-06-02 at 18.13.18

Sõnapilvest leiad mõned märksõnad teemadest, mis õpilasi huvitavad. Kokku esitasid õpilased 1050 küsimust ja pakkusid välja üle 200 külalisõpetaja.

Õpilasi kutsusid olulisi teemasid, murekohti ja rõõmusid tõstatama ka Getter Jaani ja Daniel Levi Viinalass. Nemad küsisid oma küsimused koos Tallinna Arte Gümnaasiumi 1.-12. klassi õpilastega videosse.

Vaata videost, mis on Getter Jaani ja 1.-6. klassi õpilaste küsimused.

Vaata videost, mis on Daniel Levi Viinalassi ja 7.-12. klasside õpilaste küsimused.

E-külalistunnid aitab koolidesse tuua EV100, Swedbank ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Suur tänu läheb ka Getter Jaanile, Daniel Levi Viinalassile, Tallinna Arte Gümnaasiumi õpilastele, õpetajatele, õppealajuhataja Heli Männile ja Mellow‘le.