10 aastat NATO-s ja Euroopa Liidus

Tänavu möödub 10 aastat Eesti ühinemisest Euroopa Liiduga. See on oluline tähtpäev. Ühinemine Euroopa Liiduga 1. mail 2004. aastal on oluliselt kaasa aidanud riigi heaolu kasvule. Tavakodanikule, seal hulgas noortele avas Eesti ühinemine Euroopa Liiduga soodsamad töö-, õppimis- ja reisimisvõimalused teistes liidu riikides.

Euroopa Liit on aidanud märkimisväärselt tõsta Eesti kaalu rahvusvahelisel areenil. Eesti pole kunagi ajaloos olnud nii tugev otsuste mõjutaja maailmas kui Euroopa Liidu ja euroala liikmena. Elanikkonna toetus Euroopa Liidule on Eestis aasta-aastalt kasvanud.

Teisalt möödub tänavu 29. märtsil 10 aastat Eesti liitumisest NATO-ga, mis on maailma võimsaim kollektiivkaitseorganisatsioon. NATO alusleppe 5. artikkel sätestab üheselt, et rünnakut ühe NATO liikmesriigi vastu käsitletakse rünnakuna kogu NATO vastu – see on Eestile andnud senise ajaloo tugevaima julgeolekugarantii.

Seega saame pärast kümmet aastat Euroopa Liidu ja NATO liikmeks olekut öelda, et me oleme koos teinud Eesti suuremaks.

Ühinemise 10. aastapäeva puhul kutsume kõiki neid, kel Euroopa Liidu ja NATOga rohkem kokkupuuteid, oma teadmisi ja kogemusi ka noortega jagama, ning õpetajaid Euroopa Liidu ja NATO teemalisi külalistunde vastu võtma.

Logige sisse “Tagasi kooli” infosüsteemi, et projektiga liitudes oma huvist märku anda.

Külalisõpetajatena on eelkõige oodatud Euroopa Liidu tööd kujundavad poliitikud, institutsioonides töötavad ametnikud, ettevõtjad, töötajad ja muidugi ka vastavaid kogemusi omavad noored ise. Teemadering on lai, kuid noori võiks peale õppimise mujal liidu riikides huvitada ka töö- ja praktikavõimalused Euroopa Liidu organites, aga miks mitte ka Euroopa Liidu toimimine, ajalugu, eesmärgid ning põhimõtted laiemalt. Või hoopis see, kuidas Eesti on Euroopa Liidus oldud kümne aasta jooksul arenenud.

Samuti kutsume projektiga ülesse ühinema nii Eesti riigiametnikke kui ka kaitseväelasi, kes töötavad NATO suunal nii ministeeriumides, Eesti alalises esinduses NATO juures Brüsselis kui ka NATO staapides ja rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides.

Külalistunnid võiksid toimuda kogu 2014. aasta jooksul, nii kevad- kui sügispoolaastal.

Teatage “Tagasi kooli” infosüsteemi vahendusel julgelt oma huvist osaleda!

Projekti algataja on Riigikantselei.

EestiNatosELs10Logo