Tagasi kooli – aastaringselt

Alates 2013/2014 kooliaastast on Tagasi Kooli võimalused aastaringsed! Kodanikualgatusega saavad liituda uued huvilised ning alati on siia lehele oodatud need, kes on juba varem registreerunud – Tagasi Kooli infosüsteem aitab üles leida just need inimesed, kellega koostööks langevad kokku sobivad eeltingimused: sisu, aeg ja ruum.

Tagasi Kooli kodanikualgatuse eesmärk on jätkuvalt sama, mis 2007. aastal tegevust alustades: aidata kaasa koolide ja ülejäänud ühiskonna vahelise koostöö suurenemisele, et õpetajad ja külalisõpetajad viiksid koos õpilastega ellu ideid, mis loovad õpilastele tähendusrikkamat õppimist ning arendavad ka neid ennast.

Kord aastas toimub Tagasi Kooli fookusnädal. Oma fookusnädalaid või -kuid on oodatud korraldama ka erinevad projektid (nt on varasemalt toimunud Reaalainetega edukaks nädal, HIV-teemalise eriprojekti nädal ja Muinsuskaitsekuu, Energeetikud tagasi kooli nädal). Tundide ja teiste koostöiste tegevuste kokkuleppimine on oodatud aga igaks muuks ajaks samamoodi – et need võiks toimuda just siis, kui osapooltel selleks võimalus ja vajadus on.

Tagasi Kooli võrgustikuga saab liituda ning külalistunde kokku leppida Tagasi Kooli infosüsteemis.

Rikastavaid elamusi ning rõõmu uutest teadmistest ja kogemustest!

Tagasi Kooli kiirkursus

Tagasi Kooli sõnavara

  • Õpetaja – koolis töötav õpetaja
  • Külalisõpetaja – inimene, kes töötab teistel elualadel ja on huvitatud andma oma panust õpilaste arengusse ning Eesti haridusellu vähemalt ühte koolitundi andes
  • Koostööpartner – tunni kokkuleppimiseks ja läbiviimiseks vajalik teine osapool: õpetajal külalisõpetaja ja külalisõpetajal õpetaja

 

Tagasi Kooli registreerumise A ja O

1. Täitke infosüsteemis oma profiil – sel viisil muutute potentsiaalsetele koostööpartneritele leitavaks.

2. Kasutage otsingut, et leida süsteemi registreerunute seast Teie huvidele ning piirkondlikele ja muudele võimalustele vastavaid koostööpartnereid. Võtke nendega ühendust ja pidage plaani tegevuste osas, mida koos õpilaste jaoks ette võtta. Vahepeal võib ka juhtuda see, et mõni potentsiaalne koostööpartner Teid ise üles leiab!

Infosüsteemi kohta saate lähemalt lugeda siin.

  • Täname toetamast!