Tagasi kooli – aastaringselt

2013 / 2014 kooliaasta on esimene, kus “Tagasi kooli” võimalused on avatud kõigile huvilistele järjepidevalt terve aasta jooksul. Algatusega saavad liituda uued huvilised ning ikka ja jälle on siia lehele oodatud need, kes on juba varem registreerunud – “Tagasi kooli” infosüsteem aitab üles leida just need inimesed, kellega koostööks langevad kokku sobivad eeltingimused – sisu, aeg ja ruum.

“Tagasi kooli” algatuse eesmärk on jätkuvalt sama: aidata kaasa koolide ja ülejäänud ühiskonna vahelise koostöö suurenemisele, et õpetajad ja külalisõpetajad viiksid koos õpilastega ellu ideid, mis loovad õpilastele tähendusrikkamat õppimist ning arendavad ka neid ennast.

Kord aastas, Eesti Vabariigi aastapäeva ümbruses, toimub “Tagasi kooli” fookusnädal. Oma fookusnädalaid või -kuid saavad korraldada ka erinevad projektid (nt on varasemalt toimunud Reaalainetega edukaks nädal, HIV-teemalise eriprojekti nädal ja Muinsuskaitsekuu). Tundide kokkuleppimine on oodatud aga igaks muuks ajaks samamoodi – et need võiks toimuda just siis, kui osapooltel selleks võimalus ja vajadus on.

Rikastavaid elamusi ning rõõmu uutest teadmistest ja kogemustest!

Suure ringi küsimus

Vaadake, mida on vastanud teised.

“Tagasi kooli” kiirkursus

“Tagasi kooli” sõnavara

  • Õpetaja - koolis töötav õpetaja
  • Külalisõpetaja - inimene, kes töötab teistel elualadel ja on huvitatud andma oma panust õpilaste arengusse ning Eesti haridusellu vähemalt ühte koolitundi andes
  • Koostööpartner - tunni kokkuleppimiseks ja läbiviimiseks vajalik teine osapool: õpetajal külalisõpetaja ja külalisõpetajal õpetaja

 

“Tagasi kooli” registreerumise A ja O

1. Täitke oma profiil - sel viisil muutute potentsiaalsetele koostööpartneritele leitavaks. Kõige esmavajalikum on tunnieelistuste kirjapanek. Isikuandmete lehel saate muuta oma kontaktandmed teistele kasutajatele nähtavaks – nii kiirendate endaga ühendust võtmise protsessi.

2. Kasutage otsingut, et uurida, kas süsteemi registreerunute seas on olemas Teie huvidele vastavaid koostööpartnereid. Kui jah, võtke nendega ühendust; kui veel mitte, tulge varsti jälle tagasi! Vahepeal võib ka juhtuda, et mõni potentsiaalne koostööpartner Teid ise üles leiab!

Infosüsteemi kohta saate lähemalt lugeda siin.