Osale e-külalistunnis

Järgmistes e-külalistunnid teemal “Turvaliselt maailmas” toimuvad 7.-9. märtsil.

Tundides vaatame erinevatest aspektidest seda, kuidas täna maailmas turvaliselt hakkama saada. Räägime ekspertidega ülemaailmsetest konfliktidest – mis need on, kuidas on tekkinud ja kust võiks tulla lahendus? Räägime ka sellest, kuidas igapäevaselt turvaliselt käituda ja ka küberturvalisusest.