Osale e-külalistunnis

Osale e-külalistundides siin. Järgmised e-külalistunnid toimuvad 10.-12. jaanuaril ja räägime sellest, mis juhtub tulevikus.

39 inspireerivat ja sisukat e-külalistundi on nüüd meie kodulehel üleval. Õpetaja, nimekirja juurest leiad kohe ka tunnimaterjalid.