Kõik on digi

Tänavu kevadel toimub külalistundide projekt „Kõik on digi“, mille raames viime õpilasteni külalisõpetajaid eri elualadelt rääkima digioskuste tähtsusest.

Head õpetajad ja külalisõpetajad!
Selleks korraks oleme leidnud vajaliku arvu nii koole kui külalisõpetajad digiteemaliste külalistundide läbiviimiseks projekti „Kõik on digi“ raames.
Tegeleme osapoolte kokkuviimisega, et digiteemalised külalistunnid jõuaksid koolidesse üle Eestis.
Loodame teie mõistvale suhtumisele, kui teile sobivas piirkonnas selle projekti raames vastaspoolt siiski ei leidunud. Kindlasti avaneb tulevikus võimalusi külalistunni andmiseks ja külalisõpetaja kutsumiseks.
Kui registreerute meie INFOSÜSTEEMIS, saate sobivaid vastaspooli külalistundide läbiviimiseks leida aastaringselt.

PROJEKTIST LÄHEMALT:

Elame digimaailmas

Märkimisväärne osa inimeste igapäevastest tegevustest leiab paralleelselt aset digimaailmas – seal on nende tööülesanded, päevauudised, meelelahutus, rahaasjad ning suhtlemine pereliikmete ja sõpradega. Juba täna tehakse väga paljudes ametites (näiteks lennukipiloot, laevakapten, disainer, logistik, muusik, IT-juht ja infosüsteemide arhitekt) suurem osa tööst ära erinevaid (digi)seadmeid kasutades ning selliste ametite arv kasvab pidevalt.

Mõistmaks digioskuste tähtsust, näiteks konkurentsieelisena tööturul, tuleb koolides tutvustada mõistlike digioskuste arendamise vajalikkust ja üheks võimaluseks on kutsuda külalisõpetaja rääkima digioskuste tähtsusest oma erialal.

Mõistlik ja oskuslik kasutamine

Digitemaatika on lai, alustades erinevatest seadmetest ja süsteemidest, isikuandmete kaitse, liigtarbimisest põhjustatud tervisehädade ennetamise ja digiseadmetes käitumise kultuurini. See annab võimaluse kaasata digiteemal rääkivaid külalisõpetajaid väga erinevatesse koolitundidesse.

Projektiga tahame juhtida tähelepanu, et digi ei ole midagi, mis saabub kunagi tulevikus. See on siin täna ja homme ning peame oskama näha selles võimalust, mille abil muuta oma elu lihtsamaks, mugavamaks, paremaks. Külalistundide kaudu aitavad erinevate ametite esindajad kujundada koolinoortes teadmist, milliseid oskusi millal ja kuidas parima tulemuse saavutamiseks kasutada. Juhendatud ja oskuslik digiseadmete kasutamine aitab noortel end hästi ja turvaliselt tunda.

Eesmärgiks on läbi viia digi-teemadel 100 külalistundi vähemalt 35 koolis üle Eesti.

Vaata VIDEOKLIPPIDEST, kuidas digist on abi erinevates ametites.

Projekti eestvedajaks on Haridus- ja teadusministeerium, peamiseks partneriks algatus Tagasi Kooli. Projektijuht Gaili Eding gaili@tagasikooli.ee.